Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=compare

(main | compare)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0-or-later

Vrátí rozdíl dvou stránek.

Ve „from“ i „to“ musíte zadat číslo revize, název stránky nebo ID stránky.

Parametry:
fromtitle

Název první stránky k porovnání.

fromid

ID první stránky k porovnání.

Type: integer
fromrev

Číslo revize první stránky k porovnání.

Type: integer
fromslots

Override content of the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev.

This parameter specifies the slots that are to be modified. Use fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot}, and fromcontentformat-{slot} to specify content for each slot.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): main
fromtext-{slot}

Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromsection-{slot}

When fromtext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromcontentformat-{slot}

Content serialization format of fromtext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel-{slot}

Content model of fromtext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
frompst

Do a pre-save transform on fromtext-{slot}.

Type: boolean (details)
fromtext
Zastaralý.

Specify fromslots=main and use fromtext-main instead.

fromcontentformat
Zastaralý.

Specify fromslots=main and use fromcontentformat-main instead.

Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel
Zastaralý.

Specify fromslots=main and use fromcontentmodel-main instead.

Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
fromsection
Zastaralý.

Only use the specified section of the specified 'from' content.

totitle

Název druhé stránky k porovnání.

toid

ID druhé stránky k porovnání.

Type: integer
torev

Číslo revize druhé stránky k porovnání.

Type: integer
torelative

Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.

Jedna z následujících hodnot: cur, next, prev
toslots

Override content of the revision specified by totitle, toid or torev.

This parameter specifies the slots that are to be modified. Use totext-{slot}, tocontentmodel-{slot}, and tocontentformat-{slot} to specify content for each slot.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): main
totext-{slot}

Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tosection-{slot}

When totext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by totitle, toid or torev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tocontentformat-{slot}

Content serialization format of totext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel-{slot}

Content model of totext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
topst

Do a pre-save transform on totext.

Type: boolean (details)
totext
Zastaralý.

Specify toslots=main and use totext-main instead.

tocontentformat
Zastaralý.

Specify toslots=main and use tocontentformat-main instead.

Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel
Zastaralý.

Specify toslots=main and use tocontentmodel-main instead.

Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
tosection
Zastaralý.

Only use the specified section of the specified 'to' content.

prop

Which pieces of information to get.

diff
The diff HTML.
diffsize
The size of the diff HTML, in bytes.
rel
The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
ids
The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
title
The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
user
The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions. If the user has been revision deleted, a fromuserhidden or touserhidden property will be returned.
comment
The comment on the 'from' and 'to' revisions. If the comment has been revision deleted, a fromcommenthidden or tocommenthidden property will be returned.
parsedcomment
The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions. If the comment has been revision deleted, a fromcommenthidden or tocommenthidden property will be returned.
size
The size of the 'from' and 'to' revisions.
timestamp
(bez popisu)
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, diff, diffsize, ids, parsedcomment, rel, size, timestamp, title, user
Default: diff|ids|title
slots

Return individual diffs for these slots, rather than one combined diff for all slots.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): main
To specify all values, use *.