Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=createaccount

(main | createaccount)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Vytvořit nový uživatelský účet.

Parametry:
name

Uživatelské jméno.

Tento parametr je povinný.
Type: 1=user name
password

Heslo (ignorováno, pokud je nastaveno mailpassword).

domain

Doména pro externí ověření (volitelné).

token

Account creation token obtained in first request.

email

E-mailová adresa uživatele (nepovinné).

realname

Skutečné jméno uživatele (nepovinné).

mailpassword

Pokud je nastaveno na libovolnou hodnotu, zašle se náhodně vygenerované heslo na e-mail uživatele.

Typ: boolean (podrobnosti)
reason

Případný důvod pro vytvoření účtu, který se zaznamená do logu.

language

Kód jazyka, který se má uživateli nastavit jako výchozí (volitelné, výchozí je jazyk obsahu).

Příklady:
Vytvořit uživatele testuser s heslem test123.
api.php?action=createaccount&name=testuser&password=test123
Vytvořit uživatele testmailuser a zaslat mu e-mail s náhodně vygenerovaným heslem.
api.php?action=createaccount&name=testmailuser&mailpassword=true&reason=MyReason