Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=delete

(main | delete)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0-or-later

Smazat stránku.

Parametry:
title

Název stránky, která se má smazat. Není možné použít společně s pageid.

pageid

ID stránky, která se má smazat. Není možné použít společně s title.

Type: integer
reason

Reason for the deletion. If not set, an automatically generated reason will be used.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
watch
Zastaralý.

Přidat stránku na seznam sledovaných.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
unwatch
Zastaralý.

Odstranit stránku ze seznamu sledovaných.

Type: boolean (details)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.