Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=edit

(main | edit)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Vytvářet a upravovat stránky.

Parametry:
title

Název stránky, kterou chcete editovat. Nelze použít společně s pageid.

pageid

ID stránky, která se má editovat. Není možné použít společně s title.

Typ: 1=celé číslo
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

Název nové sekce.

text

Obsah stránky.

summary

Edit summary. Also section title when section=new and sectiontitle is not set.

tags

Change tags to apply to the revision.

2=Hodnoty (oddělené |):
minor

Malá editace.

Typ: boolean (podrobnosti)
notminor

Nemalá editace.

Typ: boolean (podrobnosti)
bot

Označit tuto editaci jako editaci bota.

Typ: boolean (podrobnosti)
basetimestamp

Timestamp of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Type: 1=timestamp (allowed formats)
starttimestamp

Timestamp when the editing process began, used to detect edit conflicts. An appropriate value may be obtained using curtimestamp when beginning the edit process (e.g. when loading the page content to edit).

Type: 1=timestamp (allowed formats)
recreate

Override any errors about the page having been deleted in the meantime.

Typ: boolean (podrobnosti)
createonly

Needitovat stránku, pokud již existuje.

Typ: boolean (podrobnosti)
nocreate

Pokud stránka neexistuje, vrátit chybu.

Typ: boolean (podrobnosti)
watch
Zastaralý.

Přidat stránku na seznam sledovaných.

Typ: boolean (podrobnosti)
unwatch
Zastaralý.

Odstranit stránku ze seznamu sledovaných.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Bezpodmíněnečně přidat nebo odstranit stránku ze sledovaných stránek aktuálního uživatele, použít nastavení nebo neměnit sledování.

1=Jedna hodnota: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
md5

The MD5 hash of the text parameter, or the prependtext and appendtext parameters concatenated. If set, the edit won't be done unless the hash is correct.

prependtext

Add this text to the beginning of the page. Overrides text.

appendtext

Add this text to the end of the page. Overrides text.

Use section=new to append a new section, rather than this parameter.

undo

Undo this revision. Overrides text, prependtext and appendtext.

Typ: 1=celé číslo
undoafter

Undo all revisions from undo to this one. If not set, just undo one revision.

Typ: 1=celé číslo
redirect

Automaticky opravit přesměrování.

Typ: boolean (podrobnosti)
contentformat

Content serialization format used for the input text.

1=Jedna hodnota: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Content model of the new content.

1=Jedna hodnota: wikitext, javascript, json, css, text
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

The token should always be sent as the last parameter, or at least after the text parameter.

Tento parametr je povinný.