Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=help

(main | help)

Zobrazuje nápovědu k uvedeným modulům.

Parametry:
modules

Moduly, pro které se má zobrazit nápověda (hodnoty parametrů action a format anebo main). Submoduly lze zadávat pomocí +.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: main
submodules

Zahrnout nápovědu pro podmoduly uvedeného modulu.

Type: boolean (details)
recursivesubmodules

Zahrnout nápovědu pro podmoduly rekurzivně.

Type: boolean (details)
wrap

Obalit výstup do standardní struktury API odpovědi.

Type: boolean (details)
toc

Zahrnout v HTML výstupu tabulku obsahu.

Type: boolean (details)