Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=move

(main | move)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Přesunout stránku.

Parametry:
from

Title of the page to rename. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page to rename. Cannot be used together with from.

Typ: 1=celé číslo
to

Title to rename the page to.

Tento parametr je povinný.
reason

Důvod k přejmenování.

Implicitní hodnota: (prázdné)
movetalk

Přejmenovat diskuzní stránku, pokud existuje.

Typ: boolean (podrobnosti)
movesubpages

Přejmenovat možné podstránky

Typ: boolean (podrobnosti)
noredirect

Nevytvářet přesměrování.

Typ: boolean (podrobnosti)
watch
Zastaralý.

Přidat stránku a přesměrování do sledovaných stránek aktuálního uživatele.

Typ: boolean (podrobnosti)
unwatch
Zastaralý.

Odstranit stránku a přesměrování ze sledovaných stránek současného uživatele.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

1=Jedna hodnota: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
ignorewarnings

Ignorovat všechna varování.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.