Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

format=phpfm

(main | phpfm)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Vypisuje data v serializačním formátu PHP (v čitelné HTML podobě).

Parametr:
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
1=Jedna hodnota: 1, 2, latest
Implicitní hodnota: 1
Příklad:
Výsledek dotazu vypsat ve formátu PHP.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=phpfm