Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=query

(main | query)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0-or-later

Fetch data from and about MediaWiki.

All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.

Parametry:
prop

Which properties to get for the queried pages.

categories
Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.
categoryinfo
Returns information about the given categories.
contributors
Zobrazit seznam registrovaných a počet registrovaných přispěvatelů stránky.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
extlinks
Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.
fileusage
Find all pages that use the given files.
imageinfo
Returns file information and upload history.
images
Returns all files contained on the given pages.
info
Get basic page information.
iwlinks
Returns all interwiki links from the given pages.
langlinks
Zobrazit všechny mezijazykové odkazy z daných stránek.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageprops
Get various page properties defined in the page content.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
stashimageinfo
Returns file information for stashed files.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Which lists to get.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.
allfileusages
Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
allusers
Enumerate all registered users.
backlinks
Najít všechny stránky, které odkazují na danou stránku.
blocks
List all blocked users and IP addresses.
categorymembers
Seznam všech stránek v dané kategorii.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
filearchive
Enumerate all deleted files sequentially.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
logevents
Get events from logs.
mystashedfiles
Get a list of files in the current user's upload stash.
pagepropnames
List all page property names in use on the wiki.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
search
Perform a full text search.
tags
List change tags.
usercontribs
Get all edits by a user.
users
Get information about a list of users.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.
deletedrevs
Zastaralý. List deleted revisions.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Which metadata to get.

allmessages
Return messages from this site.
authmanagerinfo
Retrieve information about the current authentication status.
filerepoinfo
Return meta information about image repositories configured on the wiki.
languageinfo
Return information about available languages.
siteinfo
Return general information about the site.
tokens
Gets tokens for data-modifying actions.
userinfo
Get information about the current user.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, languageinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Include an additional pageids section listing all returned page IDs.

Type: boolean (details)
export

Export the current revisions of all given or generated pages.

Type: boolean (details)
exportnowrap

Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with query+export.

Type: boolean (details)
exportschema

Target the given version of the XML dump format when exporting. Can only be used with query+export.

Jedna z následujících hodnot: 0.10, 0.11
Default: 0.11
iwurl

Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

rawcontinue

Return raw query-continue data for continuation.

Type: boolean (details)
titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.
allfileusages
Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Najít všechny stránky, které odkazují na danou stránku.
categories
Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.
categorymembers
Seznam všech stránek v dané kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.
Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in query+titles, query+pageids, and query+revids, and in pages returned by query+generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uza zh.

Type: boolean (details)