Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allredirects (ar)

(main | query | allredirects)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0-or-later

Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.

Parametry:
arcontinue

When more results are available, use this to continue.

arfrom

The title of the redirect to start enumerating from.

arto

The title of the redirect to stop enumerating at.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
arprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Adds the title of the redirect.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): fragment, ids, interwiki, title
Default: title
arnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 0
arlimit

How many total items to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ardir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
Příklady:
List target pages, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [otevřít v pískovišti]
Seznam unikátních cílových stránek.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [otevřít v pískovišti]
Gets all target pages, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [otevřít v pískovišti]
Získat stránky obsahující přesměrování.
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [otevřít v pískovišti]