Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=alltransclusions (at)

(main | query | alltransclusions)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0-or-later

List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.

Parametry:
atcontinue

When more results are available, use this to continue.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
atprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Adds the title of the transclusion.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, title
Default: title
atnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 10
atlimit

Kolik položek zobrazit celkem.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
atdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
Příklady:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [otevřít v pískovišti]
Seznam unikátně vložených titulů.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [otevřít v pískovišti]
Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [otevřít v pískovišti]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [otevřít v pískovišti]