Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=categories (cl)

(main | query | categories)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.

Parametry:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Adds timestamp of when the category was added.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
2=Hodnoty (oddělené |): sortkey, timestamp, hidden
clshow

Which kind of categories to show.

2=Hodnoty (oddělené |): hidden, !hidden
cllimit

Kolik kategorií má být zobrazeno.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
clcontinue

When more results are available, use this to continue.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
cldir

The direction in which to list.

1=Jedna hodnota: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
Příklady:
Get a list of categories the page Albert Einstein belongs to.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein
Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info