Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=pageswithprop (pwp)

(main | query | pageswithprop)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

List all pages using a given page property.

Parametry:
pwppropname

Page prop for which to enumerate pages.

Tento parametr je povinný.
pwpprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Adds the value of the page prop.
2=Hodnoty (oddělené |): ids, title, value
Implicitní hodnota: ids|title
pwpcontinue

When more results are available, use this to continue.

pwplimit

The maximum number of pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
pwpdir

In which direction to sort.

1=Jedna hodnota: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
Příklady:
List the first 10 pages using {{DISPLAYTITLE:}}.
api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value
Get additional information about the first 10 pages using __NOTOC__.
api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info