Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=prefixsearch (ps)

(main | query | prefixsearch)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Perform a prefix search for page titles.

Parametry:
pssearch

Search string.

Tento parametr je povinný.
psnamespace

Namespaces to search.

2=Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 0
pslimit

Maximum number of results to return.

Není dovoleno více než 100 (200 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
psoffset

Number of results to skip.

Typ: 1=celé číslo
Implicitní hodnota: 0
Příklad:
Search for page titles beginning with meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning