Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=watchlistraw (wr)

(main | query | watchlistraw)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.

Parametry:
wrcontinue

When more results are available, use this to continue.

wrnamespace

Only list pages in the given namespaces.

2=Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
wrlimit

How many total results to return per request.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
wrprop

Which additional properties to get:

changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
2=Hodnoty (oddělené |): changed
wrshow

Only list items that meet these criteria.

2=Hodnoty (oddělené |): changed, !changed
wrowner

Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.

Type: 1=user name
wrtoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wrstart has to be before wrend.
older
List newest first (default). Note: wrstart has to be later than wrend.
1=Jedna hodnota: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Příklady:
Seznam sledovaných stránek uživatele.
api.php?action=query&list=watchlistraw
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info