Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

format=rawfm

(main | rawfm)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Vypisuje data s ladicími prvky ve formátu JSON (v čitelné HTML podobě).

Příklad:
Výsledek dotazu vypsat ve formátu RAW.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=rawfm