Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=tag

(main | tag)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Add or remove change tags from individual revisions or log entries.

Parametry:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Typ: 2=seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
revid

One or more revision IDs from which to add or remove the tag.

Typ: 2=seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
logid

One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.

Typ: 2=seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
add

Tags to add. Only manually defined tags can be added.

2=Hodnoty (oddělené |):
remove

Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
reason

Reason for the change.

Implicitní hodnota: (prázdné)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklady:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC