Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=unblock

(main | unblock)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0-or-later

Unblock a user.

Parametry:
id

ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user.

Type: integer
user

Uživatel, IP adresa nebo rozsah IP adres k odblokování. Nelze použít dohromady s id nebo userid.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, Rozsah IP adresa ID uživatele (např. „#12345“)
userid
Zastaralý.

Specify user=#ID instead.

Type: integer
reason

Reason for unblock.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.