Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=unblock

(main | unblock)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Unblock a user.

Parametry:
id

ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user.

Typ: 1=celé číslo
user

Uživatel, IP adresa nebo záběr IP adres k odblokování. Nelze použít dohromady s id.

reason

Reason for unblock.

Implicitní hodnota: (prázdné)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklady:
Unblock block ID #105.
api.php?action=unblock&id=105
Unblock user Bob with reason Sorry Bob.
api.php?action=unblock&user=Bob&reason=Sorry%20Bob