Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Hlavní modul

Stav: Všechny funkce uvedené na této stránce by měly fungovat, ale API se stále aktivně vyvíjí a může se kdykoli změnit. Upozornění na změny získáte přihlášením se k e-mailové konferenci mediawiki-api-announce.

Chybné požadavky: Pokud jsou do API zaslány chybné požadavky, bude vrácena HTTP hlavička s klíčem „MediaWiki-API-Error“ a hodnota této hlavičky a chybový kód budou nastaveny na stejnou hodnotu. Více informací najdete v dokumentaci.

Parametry:
action

Která akce se má provést.

block
Zablokovat uživatele.
changeauthenticationdata
Change authentication data for the current user.
changecontentmodel
Change the content model of a page
checktoken
Check the validity of a token from action=query&meta=tokens.
clearhasmsg
Clears the hasmsg flag for the current user.
clientlogin
Log in to the wiki using the interactive flow.
compare
Vrátí rozdíl dvou stránek.
createaccount
Vytvořit nový uživatelský účet.
delete
Smazat stránku.
edit
Vytvářet a upravovat stránky.
emailuser
Poslat uživateli e-mail.
expandtemplates
Rozbalí všechny šablony ve wikitextu.
feedcontributions
Vrátí kanál příspěvků uživatele.
feedrecentchanges
Returns a recent changes feed.
feedwatchlist
Returns a watchlist feed.
filerevert
Revertovat soubor na starší verzi.
help
Zobrazuje nápovědu k uvedeným modulům.
imagerotate
Otočit jeden nebo více obrázků.
import
Import a page from another wiki, or from an XML file.
linkaccount
Link an account from a third-party provider to the current user.
login
Log in and get authentication cookies.
logout
Log out and clear session data.
managetags
Perform management tasks relating to change tags.
mergehistory
Merge page histories.
move
Přesunout stránku.
opensearch
Vyhledávání na wiki pomocí protokolu OpenSearch.
options
Change preferences of the current user.
paraminfo
Obtain information about API modules.
parse
Parses content and returns parser output.
patrol
Patrol a page or revision.
protect
Změnit úroveň zamčení stránky.
purge
Purge the cache for the given titles.
query
Fetch data from and about MediaWiki.
removeauthenticationdata
Remove authentication data for the current user.
resetpassword
Send a password reset email to a user.
revisiondelete
Delete and undelete revisions.
rollback
Undo the last edit to the page.
rsd
Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
setnotificationtimestamp
Update the notification timestamp for watched pages.
setpagelanguage
Change the language of a page.
tag
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
unblock
Unblock a user.
undelete
Restore revisions of a deleted page.
unlinkaccount
Remove a linked third-party account from the current user.
upload
Upload a file, or get the status of pending uploads.
userrights
Change a user's group membership.
validatepassword
Validate a password against the wiki's password policies.
watch
Add or remove pages from the current user's watchlist.
tokens
Zastaralý. Get tokens for data-modifying actions.
cspreport
Internal. Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
stashedit
Internal. Prepare an edit in shared cache.
Jedna z následujících hodnot: block, changeauthenticationdata, changecontentmodel, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, tokens, cspreport, stashedit
Default: help
format

Formát výstupu.

json
Vypisuje data ve formátu JSON.
jsonfm
Vypisuje data ve formátu JSON (v čitelné HTML podobě).
none
Nevypisuje nic.
php
Vypisuje data v serializačním formátu PHP.
phpfm
Vypisuje data v serializačním formátu PHP (v čitelné HTML podobě).
rawfm
Data včetně ladicích prvků vypisuje ve formátu JSON (v čitelné HTML podobě).
xml
Vypisuje data ve formátu XML.
xmlfm
Vypisuje data ve formátu XML (v čitelné HTML podobě).
Jedna z následujících hodnot: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Default: jsonfm
maxlag

Maximální zpoždění lze použít, když je MediaWiki nainstalováno na cluster s replikovanou databází. Abyste se vyhnuli zhoršování už tak špatného replikačního zpoždění, můžete tímto parametrem nechat klienta čekat, dokud replikační zpoždění neklesne pod uvedenou hodnotu. V případě příliš vysokého zpoždění se vrátí chybový kód „maxlag“ s hlášením typu „Waiting for $host: $lag seconds lagged“.
Více informací najdete v příručce.

Type: integer
smaxage

Nastaví HTTP hlavičku pro řízení kešování s-maxage na uvedený počet sekund. Chyby se nekešují nikdy.

Type: integer
Default: 0
maxage

Nastaví HTTP hlavičku pro řízení kešování max-age na uvedený počet sekund. Chyby se nekešují nikdy.

Type: integer
Default: 0
assert

Pokud je nastaveno na „user“, ověří, že je uživatel přihlášen, pokud je nastaveno na „bot“, ověří, že má oprávnění „bot“.

Jedna z následujících hodnot: anon, bot, user
assertuser

Ověřit, že současným uživatelem je uvedený uživatel.

Typ: uživatel, uvedený jako uživatelské jméno
requestid

Libovolná zde uvedená hodnota bude zahrnuta v odpovědi. Lze použít pro rozlišení požadavků.

servedby

Zahrnout do odpovědi název hostitele, který požadavek obsloužil.

Type: boolean (details)
curtimestamp

Zahrnout do odpovědi aktuální časové razítko.

Type: boolean (details)
responselanginfo

Include the languages used for uselang and errorlang in the result.

Type: boolean (details)
origin

Pokud k API přistupujete pomocí mezidoménového AJAXového požadavku (CORS), nastavte tento parametr na doménu původu. Musí být součástí všech předběžných požadavků, takže musí být součástí URI požadavku (nikoli těla POSTu).

U autentizovaných požadavků hodnota musí přesně odpovídat jednomu z původů v hlavičce Origin, takže musí být nastavena na něco jako https://en.wikipedia.org nebo https://meta.wikimedia.org. Pokud parametr neodpovídá hlavičce Origin, bude vrácena odpověď 403. Pokud parametr odpovídá hlavičce Origin a tento původ je na bílé listině, budou nastaveny hlavičky Access-Control-Allow-Origin a Access-Control-Allow-Credentials.

U neautentizovaných požadavků uveďte hodnotu *. To způsobí nastavení hlavičky Access-Control-Allow-Origin, ale hlavička Access-Control-Allow-Credentials bude false a budou omezena všechna data specifická pro uživatele.

uselang

Jazyk, který se má použít pro překlad hlášení. Pomocí action=query&meta=siteinfo se siprop=languages získáte seznam jazykových kódů nebo zadejte „user“ pro použití předvoleného jazyka aktuálního uživatele či „content“ pro použití jazyka obsahu této wiki.

Default: user
errorformat

Format to use for warning and error text output.

plaintext
Wikitext with HTML tags removed and entities replaced.
wikitext
Unparsed wikitext.
html
HTML.
raw
Message key and parameters.
none
No text output, only the error codes.
bc
Format used prior to MediaWiki 1.29. errorlang and errorsuselocal are ignored.
Jedna z následujících hodnot: bc, html, none, plaintext, raw, wikitext
Default: bc
errorlang

Language to use for warnings and errors. action=query&meta=siteinfo with siprop=languages returns a list of language codes, or specify content to use this wiki's content language, or specify uselang to use the same value as the uselang parameter.

Default: uselang
errorsuselocal

If given, error texts will use locally-customized messages from the MediaWiki namespace.

Type: boolean (details)
Příklady:
Nápověda k hlavnímu modulu
api.php?action=help [otevřít v pískovišti]
Veškerá nápověda na jedné stránce
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [otevřít v pískovišti]
Oprávnění:
writeapi
Používání zapisovacího API
Uděleno skupinám: all, usera bot
apihighlimits
Používání vyšších limitů v API dotazech (pomalé dotazy: 500, rychlé dotazy: 5000). Limity pro pomalé dotazy se vztahují i na vícehodnotové parametry.
Uděleno skupinám: bota sysop

action=block

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Zablokovat uživatele.

Parametry:
user

Uživatelské jméno, IP adresa nebo rozsah IP adres, které chcete zablokovat. Nelze použít dohromady s userid.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, Rozsah IP adresa ID uživatele (např. „#12345“)
userid
Zastaralý.

Specify user=#ID instead.

Type: integer
expiry

Expiry time. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If set to infinite, indefinite, or never, the block will never expire.

Default: never
reason

Důvod bloku.

Implicitní hodnota: (prázdné)
anononly

Zablokovat pouze neregistrované uživatele (tj. zakázat editovat z této IP bez registrace).

Type: boolean (details)
nocreate

Nedovolit registraci nových uživatelů.

Type: boolean (details)
autoblock

Automatically block the last used IP address, and any subsequent IP addresses they try to login from.

Type: boolean (details)
noemail

Zakázat uživateli posílat e-maily prostřednictvím wiki. (Vyžaduje oprávnění „blockemail“.)

Type: boolean (details)
hidename

Skrýt uživatelské jméno v knize zablokování. (Vyžaduje oprávnění hideuser.)

Type: boolean (details)
allowusertalk

Povolit uživateli editovat svou vlastní diskusní stránku (závisí na $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolean (details)
reblock

Pokud již uživatel blokován je, přepsat současný blok.

Type: boolean (details)
watchuser

Sledovat stránku uživatele nebo IP adresy a jejich diskuzní stránky.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
partial

Block user from specific pages or namespaces rather than the entire site.

Type: boolean (details)
pagerestrictions

List of titles to block the user from editing. Only applies when partial is set to true.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 10.
namespacerestrictions

List of namespace IDs to block the user from editing. Only applies when partial is set to true.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
Příklady:
Na tři dny zablokovat IP adresu 192.0.2.5 s odůvodněním First strike.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [otevřít v pískovišti]
Trvale zablokovat uživatele Vandal s odůvodněním Vandalism a zabránit vytváření nových účtů a odesílání e-mailů.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [otevřít v pískovišti]

action=changeauthenticationdata (changeauth)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Change authentication data for the current user.

Parametry:
changeauthrequest

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.

This parameter is required.
changeauthtoken

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=changecontentmodel

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Change the content model of a page

Parametry:
title

Title of the page to change the contentmodel of. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to change the contentmodel of. Cannot be used together with title.

Type: integer
summary

Edit summary and log entry reason

tags

Change tags to apply to the log entry and edit.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
model

Content model of the new content.

This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
bot

Mark the content model change with a bot flag.

Type: boolean (details)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=checktoken

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Check the validity of a token from action=query&meta=tokens.

Parametry:
type

Typ testovaného tokenu.

This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Token, který se má otestovat.

This parameter is required.
maxtokenage

Nejvyšší povolené stáří tokenu v sekundách.

Type: integer

action=clearhasmsg

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Clears the hasmsg flag for the current user.

Příklad:
Clear the hasmsg flag for the current user.
api.php?action=clearhasmsg [otevřít v pískovišti]

action=clientlogin (login)

 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Log in to the wiki using the interactive flow.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
loginrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
loginmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z následujících hodnot: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
loginmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
loginpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Type: boolean (details)
loginreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.

logincontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.

Type: boolean (details)
logintoken

Token typu „login“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
Příklady:
Start the process of logging in to the wiki as user Example with password ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [otevřít v pískovišti]
Continue logging in after a UI response for two-factor auth, supplying an OATHToken of 987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [otevřít v pískovišti]

action=compare

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vrátí rozdíl dvou stránek.

Ve „from“ i „to“ musíte zadat číslo revize, název stránky nebo ID stránky.

Parametry:
fromtitle

Název první stránky k porovnání.

fromid

ID první stránky k porovnání.

Type: integer
fromrev

Číslo revize první stránky k porovnání.

Type: integer
fromslots

Override content of the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev.

This parameter specifies the slots that are to be modified. Use fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot}, and fromcontentformat-{slot} to specify content for each slot.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): main
fromtext-{slot}

Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromsection-{slot}

When fromtext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromcontentformat-{slot}

Content serialization format of fromtext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel-{slot}

Content model of fromtext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
frompst

Do a pre-save transform on fromtext-{slot}.

Type: boolean (details)
fromtext
Zastaralý.

Specify fromslots=main and use fromtext-main instead.

fromcontentformat
Zastaralý.

Specify fromslots=main and use fromcontentformat-main instead.

Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel
Zastaralý.

Specify fromslots=main and use fromcontentmodel-main instead.

Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
fromsection
Zastaralý.

Only use the specified section of the specified 'from' content.

totitle

Název druhé stránky k porovnání.

toid

ID druhé stránky k porovnání.

Type: integer
torev

Číslo revize druhé stránky k porovnání.

Type: integer
torelative

Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.

Jedna z následujících hodnot: cur, next, prev
toslots

Override content of the revision specified by totitle, toid or torev.

This parameter specifies the slots that are to be modified. Use totext-{slot}, tocontentmodel-{slot}, and tocontentformat-{slot} to specify content for each slot.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): main
totext-{slot}

Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tosection-{slot}

When totext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by totitle, toid or torev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tocontentformat-{slot}

Content serialization format of totext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel-{slot}

Content model of totext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
topst

Do a pre-save transform on totext.

Type: boolean (details)
totext
Zastaralý.

Specify toslots=main and use totext-main instead.

tocontentformat
Zastaralý.

Specify toslots=main and use tocontentformat-main instead.

Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel
Zastaralý.

Specify toslots=main and use tocontentmodel-main instead.

Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
tosection
Zastaralý.

Only use the specified section of the specified 'to' content.

prop

Which pieces of information to get.

diff
The diff HTML.
diffsize
The size of the diff HTML, in bytes.
rel
The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
ids
The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
title
The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
user
The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions. If the user has been revision deleted, a fromuserhidden or touserhidden property will be returned.
comment
The comment on the 'from' and 'to' revisions. If the comment has been revision deleted, a fromcommenthidden or tocommenthidden property will be returned.
parsedcomment
The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions. If the comment has been revision deleted, a fromcommenthidden or tocommenthidden property will be returned.
size
The size of the 'from' and 'to' revisions.
timestamp
(bez popisu)
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, diff, diffsize, ids, parsedcomment, rel, size, timestamp, title, user
Default: diff|ids|title
slots

Return individual diffs for these slots, rather than one combined diff for all slots.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): main
To specify all values, use *.

action=createaccount (create)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vytvořit nový uživatelský účet.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
createrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
createmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z následujících hodnot: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
createmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
createpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

If action=query&meta=authmanagerinfo returned true for hasprimarypreservedstate, requests marked as primary-required should be omitted. If it returned a non-empty value for preservedusername, that username must be used for the username parameter.

Type: boolean (details)
createreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.

createcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.

Type: boolean (details)
createtoken

Token typu „createaccount“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=cspreport

 • Tento modul je interní nebo nestabilní. Jeho funkčnost se může bez předchozího upozornění změnit.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.

Parametry:
reportonly

Mark as being a report from a monitoring policy, not an enforced policy

Type: boolean (details)
source

What generated the CSP header that triggered this report

Default: internal

action=delete

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Smazat stránku.

Parametry:
title

Název stránky, která se má smazat. Není možné použít společně s pageid.

pageid

ID stránky, která se má smazat. Není možné použít společně s title.

Type: integer
reason

Reason for the deletion. If not set, an automatically generated reason will be used.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
watch
Zastaralý.

Přidat stránku na seznam sledovaných.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
unwatch
Zastaralý.

Odstranit stránku ze seznamu sledovaných.

Type: boolean (details)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=edit

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vytvářet a upravovat stránky.

Parametry:
title

Název stránky, kterou chcete editovat. Nelze použít společně s pageid.

pageid

ID stránky, která se má editovat. Není možné použít společně s title.

Type: integer
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

Název nové sekce.

text

Obsah stránky.

summary

Edit summary. Also section title when section=new and sectiontitle is not set.

tags

Change tags to apply to the revision.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
minor

Označit toto jako malou editaci

Type: boolean (details)
notminor

Nemalá editace.

Type: boolean (details)
bot

Označit tuto editaci jako editaci robota.

Type: boolean (details)
baserevid

ID of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions. Self-conflicts cause the edit to fail unless basetimestamp is set.

Type: integer
basetimestamp

Timestamp of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp. Self-conflicts are ignored.

Type: timestamp (allowed formats)
starttimestamp

Timestamp when the editing process began, used to detect edit conflicts. An appropriate value may be obtained using curtimestamp when beginning the edit process (e.g. when loading the page content to edit).

Type: timestamp (allowed formats)
recreate

Override any errors about the page having been deleted in the meantime.

Type: boolean (details)
createonly

Needitovat stránku, pokud již existuje.

Type: boolean (details)
nocreate

Pokud stránka neexistuje, vrátit chybu.

Type: boolean (details)
watch
Zastaralý.

Přidat stránku na seznam sledovaných.

Type: boolean (details)
unwatch
Zastaralý.

Odstranit stránku ze seznamu sledovaných.

Type: boolean (details)
watchlist

Bezpodmínečně přidat nebo odstranit stránku ze sledovaných stránek aktuálního uživatele, použít nastavení nebo neměnit sledování.

Jedna z následujících hodnot: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
md5

The MD5 hash of the text parameter, or the prependtext and appendtext parameters concatenated. If set, the edit won't be done unless the hash is correct.

prependtext

Add this text to the beginning of the page. Overrides text.

appendtext

Add this text to the end of the page. Overrides text.

Use section=new to append a new section, rather than this parameter.

undo

Undo this revision. Overrides text, prependtext and appendtext.

Type: integer
The value must be no less than 0.
undoafter

Undo all revisions from undo to this one. If not set, just undo one revision.

Type: integer
The value must be no less than 0.
redirect

Automaticky opravit přesměrování.

Type: boolean (details)
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
contentmodel

Content model of the new content.

Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

The token should always be sent as the last parameter, or at least after the text parameter.

This parameter is required.

action=emailuser

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Poslat uživateli e-mail.

Parametry:
target

Uživatel, kterému se má e-mail poslat.

This parameter is required.
subject

Hlavička s předmětem.

text

Tělo zprávy.

This parameter is required.
ccme

Odeslat mi kopii této zprávy.

Type: boolean (details)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
Příklad:
Poslat e-mail uživateli WikiSysop s textem Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [otevřít v pískovišti]

action=expandtemplates

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Rozbalí všechny šablony ve wikitextu.

Parametry:
title

Název stránky.

text

Wikitext k převedení.

This parameter is required.
revid

ID revize, pro {{REVISIONID}} a podobné proměnné.

Type: integer
prop

Which pieces of information to get.

Note that if no values are selected, the result will contain the wikitext, but the output will be in a deprecated format.

wikitext
Rozbalený wikitext.
categories
Any categories present in the input that are not represented in the wikitext output.
properties
Page properties defined by expanded magic words in the wikitext.
volatile
Whether the output is volatile and should not be reused elsewhere within the page.
ttl
The maximum time after which caches of the result should be invalidated.
modules
Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
parsetree
The XML parse tree of the input.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): categories, encodedjsconfigvars, jsconfigvars, modules, parsetree, properties, ttl, volatile, wikitext
includecomments

Whether to include HTML comments in the output.

Type: boolean (details)
generatexml
Zastaralý.

Generate XML parse tree (replaced by prop=parsetree).

Type: boolean (details)

action=feedcontributions

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vrátí kanál příspěvků uživatele.

Parametry:
feedformat

Formát kanálu.

Jedna z následujících hodnot: atom, rss
Default: rss
user

What users to get the contributions for.

This parameter is required.
Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, Rozsah IP adres, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
namespace

Which namespace to filter the contributions by.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
year

Od roku (a dříve).

Type: integer
month

Od měsíce (a dříve)

Type: integer
tagfilter

Filtrovat příspěvky, které mají tyto značky.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): mw-blank, mw-changed-redirect-target, mw-contentmodelchange, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-replace, mw-rollback, mw-undo
Implicitní hodnota: (prázdné)
deletedonly

Zobrazit pouze smazané příspěvky.

Type: boolean (details)
toponly

Zobrazit pouze ty editace, které jsou aktuální revize.

Type: boolean (details)
newonly

Zobrazit pouze ty editace, které vytvořily stránku.

Type: boolean (details)
hideminor

Skrýt malé editace.

Type: boolean (details)
showsizediff

Zobrazit rozdíl velikosti mezi revizemi.

Type: boolean (details)
Příklad:
Return contributions for user Example.
api.php?action=feedcontributions&user=Example [otevřít v pískovišti]

action=feedrecentchanges

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns a recent changes feed.

Parametry:
feedformat

The format of the feed.

Jedna z následujících hodnot: atom, rss
Default: rss
namespace

Jmenný prostor, na který mají být výsledky omezeny.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
invert

All namespaces but the selected one.

Type: boolean (details)
associated

Include associated (talk or main) namespace.

Type: boolean (details)
days

Days to limit the results to.

Type: integer
The value must be no less than 1.
Default: 7
limit

Maximum number of results to return.

Type: integer
The value must be between 1 and 50.
Default: 50
from

Zobrazit změny od

Type: timestamp (allowed formats)
hideminor

Skrýt drobné změny.

Type: boolean (details)
hidebots

Skrýt úpravy provedené roboty.

Type: boolean (details)
hideanons

Skrýt změny provedené neregistrovanými uživateli.

Type: boolean (details)
hideliu

Skrýt změny provedené registrovanými uživateli.

Type: boolean (details)
hidepatrolled

Skrýt prověřené změny.

Type: boolean (details)
hidemyself

Skrýt změny aktuálního uživatele.

Type: boolean (details)
hidecategorization

Hide category membership changes.

Type: boolean (details)
tagfilter

Filtrovat podle značek.

target

Zobrazit jen změny na stránkách odkazovaných z této stránky.

showlinkedto

Show changes on pages linked to the selected page instead.

Type: boolean (details)

action=feedwatchlist

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns a watchlist feed.

Parametry:
feedformat

The format of the feed.

Jedna z následujících hodnot: atom, rss
Default: rss
hours

List pages modified within this many hours from now.

Type: integer
The value must be between 1 and 72.
Default: 24
linktosections

Link directly to changed sections if possible.

Type: boolean (details)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Typ: uživatel, uvedený jako uživatelské jméno
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): categorize, edit, external, log, new
Default: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
Příklady:
Show the watchlist feed.
api.php?action=feedwatchlist [otevřít v pískovišti]
Show all changes to watched pages in the past 6 hours.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [otevřít v pískovišti]

action=filerevert

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Revertovat soubor na starší verzi.

Parametry:
filename

Cílový název souboru, bez prefixu Soubor:

This parameter is required.
comment

Vložit komentář.

Implicitní hodnota: (prázdné)
archivename

Archive name of the revision to revert to.

This parameter is required.
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=help

Zobrazuje nápovědu k uvedeným modulům.

Parametry:
modules

Moduly, pro které se má zobrazit nápověda (hodnoty parametrů action a format anebo main). Submoduly lze zadávat pomocí +.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: main
submodules

Zahrnout nápovědu pro podmoduly uvedeného modulu.

Type: boolean (details)
recursivesubmodules

Zahrnout nápovědu pro podmoduly rekurzivně.

Type: boolean (details)
wrap

Obalit výstup do standardní struktury API odpovědi.

Type: boolean (details)
toc

Zahrnout v HTML výstupu tabulku obsahu.

Type: boolean (details)

action=imagerotate

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Otočit jeden nebo více obrázků.

Parametry:
rotation

Degrees to rotate image clockwise.

This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: 90, 180, 270
continue

When more results are available, use this to continue.

tags

Tags to apply to the entry in the upload log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.
allfileusages
Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Najít všechny stránky, které odkazují na danou stránku.
categories
Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.
categorymembers
Seznam všech stránek v dané kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.
Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uza zh.

Type: boolean (details)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=import

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Import a page from another wiki, or from an XML file.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending a file for the xml parameter.

Parametry:
summary

Shrnutí do protokolovacího záznamu importu.

xml

Nahraný XML soubor.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
interwikiprefix

For uploaded imports: interwiki prefix to apply to unknown user names (and known users if assignknownusers is set).

interwikisource

For interwiki imports: wiki to import from.

Jedna z následujících hodnot:
interwikipage

For interwiki imports: page to import.

fullhistory

For interwiki imports: import the full history, not just the current version.

Type: boolean (details)
templates

For interwiki imports: import all included templates as well.

Type: boolean (details)
namespace

Importovat do tohoto jmenného prostoru. Nelze používat současně s parametrem rootpage.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
assignknownusers

Assign edits to local users where the named user exists locally.

Type: boolean (details)
rootpage

Importovat jako podstránku k této stránce. Nelze používat současně s parametrem namespace.

tags

Change tags to apply to the entry in the import log and to the null revision on the imported pages.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=linkaccount (link)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Link an account from a third-party provider to the current user.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
linkrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
linkmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z následujících hodnot: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
linkmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
linkreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.

linkcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.

Type: boolean (details)
linktoken

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=login (lg)

 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Log in and get authentication cookies.

This action should only be used in combination with Special:BotPasswords; use for main-account login is deprecated and may fail without warning. To safely log in to the main account, use action=clientlogin.

Parametry:
lgname

Uživatelské jméno.

lgpassword

Heslo.

lgdomain

Doména (volitelná)

lgtoken

Token typu „login“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

action=logout

 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Log out and clear session data.

Parametr:
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
Příklad:
Odhlášení aktuálního uživatele.
api.php?action=logout&token=123ABC [otevřít v pískovišti]

action=managetags

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Perform management tasks relating to change tags.

Parametry:
operation

Which operation to perform:

create
Create a new change tag for manual use.
delete
Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
activate
Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
deactivate
Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: activate, create, deactivate, delete
tag

Tag to create, delete, activate or deactivate. For tag creation, the tag must not exist. For tag deletion, the tag must exist. For tag activation, the tag must exist and not be in use by an extension. For tag deactivation, the tag must be currently active and manually defined.

This parameter is required.
reason

An optional reason for creating, deleting, activating or deactivating the tag.

ignorewarnings

Whether to ignore any warnings that are issued during the operation.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the tag management log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=mergehistory

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Merge page histories.

Parametry:
from

Title of the page from which history will be merged. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page from which history will be merged. Cannot be used together with from.

Type: integer
to

Title of the page to which history will be merged. Cannot be used together with toid.

toid

Page ID of the page to which history will be merged. Cannot be used together with to.

Type: integer
timestamp

Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.

Type: timestamp (allowed formats)
reason

Reason for the history merge.

Implicitní hodnota: (prázdné)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=move

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Přesunout stránku.

Parametry:
from

Title of the page to rename. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page to rename. Cannot be used together with from.

Type: integer
to

Title to rename the page to.

This parameter is required.
reason

Důvod k přejmenování.

Implicitní hodnota: (prázdné)
movetalk

Přejmenovat diskuzní stránku, pokud existuje.

Type: boolean (details)
movesubpages

Přejmenovat možné podstránky

Type: boolean (details)
noredirect

Nevytvářet přesměrování.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
ignorewarnings

Ignorovat všechna varování.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the move log and to the null revision on the destination page.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=opensearch

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vyhledávání na wiki pomocí protokolu OpenSearch.

Parametry:
search

Hledaný řetězec.

This parameter is required.
namespace

Jmenné prostory pro vyhledávání. Ignorováno, pokud search začíná platným jmenným prostorem.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
Default: 0
limit

Maximální počet vrácených výsledků

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
suggest
Zastaralý.

Pokud je $wgEnableOpenSearchSuggest vypnuto, nedělat nic.

Type: boolean (details)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Jedna z následujících hodnot: resolve, return
format

Formát výstupu.

Jedna z následujících hodnot: json, jsonfm, xml, xmlfm
Default: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Type: boolean (details)
Příklad:
Najít stránky začínající na „Te“.
api.php?action=opensearch&search=Te [otevřít v pískovišti]

action=options

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Change preferences of the current user.

Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs- (intended to be used by user scripts), can be set.

Parametry:
reset

Vrátit nastavení na výchozí hodnoty.

Type: boolean (details)
resetkinds

List of types of options to reset when the reset option is set.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): all, registered, registered-checkmatrix, registered-multiselect, special, unused, userjs
Default: all
change

List of changes, formatted name=value (e.g. skin=vector). If no value is given (not even an equals sign), e.g., optionname|otheroption|..., the option will be reset to its default value. If any value passed contains the pipe character (|), use the alternative multiple-value separator for correct operation.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
optionname

The name of the option that should be set to the value given by optionvalue.

optionvalue

The value for the option specified by optionname.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=paraminfo

Obtain information about API modules.

Parametry:
modules

List of module names (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +, or all submodules with +*, or all submodules recursively with +**.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
helpformat

Format of help strings.

Jedna z následujících hodnot: html, none, raw, wikitext
Default: none
querymodules
Zastaralý.

List of query module names (value of prop, meta or list parameter). Use modules=query+foo instead of querymodules=foo.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, languageinfo, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
mainmodule
Zastaralý.

Get information about the main (top-level) module as well. Use modules=main instead.

pagesetmodule
Zastaralý.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Zastaralý.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm

action=parse

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Parses content and returns parser output.

See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.

There are several ways to specify the text to parse:

 1. Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
 2. Specify content explicitly, using text, title, revid, and contentmodel.
 3. Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
Parametry:
title

Title of page the text belongs to. If omitted, contentmodel must be specified, and API will be used as the title.

text

Text to parse. Use title or contentmodel to control the content model.

revid

Revision ID, for {{REVISIONID}} and similar variables.

Type: integer
summary

Shrnutí, které se má parsovat.

page

Parse the content of this page. Cannot be used together with text and title.

pageid

Parse the content of this page. Overrides page.

Type: integer
redirects

If page or pageid is set to a redirect, resolve it.

Type: boolean (details)
oldid

Parse the content of this revision. Overrides page and pageid.

Type: integer
prop

Which pieces of information to get:

text
Gives the parsed text of the wikitext.
langlinks
Gives the language links in the parsed wikitext.
categories
Gives the categories in the parsed wikitext.
categorieshtml
Gives the HTML version of the categories.
links
Gives the internal links in the parsed wikitext.
templates
Gives the templates in the parsed wikitext.
images
Gives the images in the parsed wikitext.
externallinks
Gives the external links in the parsed wikitext.
sections
Gives the sections in the parsed wikitext.
revid
Adds the revision ID of the parsed page.
displaytitle
Přidává název parsovaného wikitextu.
headhtml
Gives parsed doctype, opening <html>, <head> element and opening <body> of the page.
modules
Gives the ResourceLoader modules used on the page. To load, use mw.loader.using(). Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page. To apply, use mw.config.set().
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
indicators
Gives the HTML of page status indicators used on the page.
iwlinks
Gives interwiki links in the parsed wikitext.
wikitext
Gives the original wikitext that was parsed.
properties
Gives various properties defined in the parsed wikitext.
limitreportdata
Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
limitreporthtml
Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext)
parsewarnings
Gives the warnings that occurred while parsing content.
headitems
Zastaralý. Gives items to put in the <head> of the page.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): categories, categorieshtml, displaytitle, encodedjsconfigvars, externallinks, headhtml, images, indicators, iwlinks, jsconfigvars, langlinks, limitreportdata, limitreporthtml, links, modules, parsetree, parsewarnings, properties, revid, sections, templates, text, wikitext, headitems
Default: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
wrapoutputclass

CSS class to use to wrap the parser output.

Default: mw-parser-output
pst

Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.

Type: boolean (details)
onlypst

Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.

Type: boolean (details)
effectivelanglinks
Zastaralý.

Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).

Type: boolean (details)
section

Only parse the content of this section number.

When new, parse text and sectiontitle as if adding a new section to the page.

new is allowed only when specifying text.

sectiontitle

New section title when section is new.

Unlike page editing, this does not fall back to summary when omitted or empty.

disablepp
Zastaralý.

Use disablelimitreport instead.

Type: boolean (details)
disablelimitreport

Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.

Type: boolean (details)
disableeditsection

Omit edit section links from the parser output.

Type: boolean (details)
disablestylededuplication

Neodstraňovat duplicitní in-line styly ve výstupu parseru.

Type: boolean (details)
generatexml
Zastaralý.

Generate XML parse tree (requires content model wikitext; replaced by prop=parsetree).

Type: boolean (details)
preview

Parsovat v režimu náhledu.

Type: boolean (details)
sectionpreview

Parse in section preview mode (enables preview mode too).

Type: boolean (details)
disabletoc

Omit table of contents in output.

Type: boolean (details)
useskin

Apply the selected skin to the parser output. May affect the following properties: langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.

Jedna z následujících hodnot: monobook, vector
contentformat

Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.

Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
contentmodel

Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.

Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext

action=patrol

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Patrol a page or revision.

Parametry:
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Type: integer
revid

Revision ID to patrol.

Type: integer
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
token

Token typu „patrol“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=protect

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Změnit úroveň zamčení stránky.

Parametry:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Type: integer
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop). A level of all means everyone is allowed to take the action, i.e. no restriction.

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

This parameter is required.
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: infinite
reason

Důvod pro odemčení.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
cascade

Enable cascading protection (i.e. protect transcluded templates and images used in this page). Ignored if none of the given protection levels support cascading.

Type: boolean (details)
watch
Zastaralý.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=purge

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Purge the cache for the given titles.

Parametry:
forcelinkupdate

Update the links tables and do other secondary data updates.

Type: boolean (details)
forcerecursivelinkupdate

Same as forcelinkupdate, and update the links tables for any page that uses this page as a template.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.
allfileusages
Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Najít všechny stránky, které odkazují na danou stránku.
categories
Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.
categorymembers
Seznam všech stránek v dané kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.
Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uza zh.

Type: boolean (details)

action=query

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Fetch data from and about MediaWiki.

All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.

Parametry:
prop

Which properties to get for the queried pages.

categories
Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.
categoryinfo
Returns information about the given categories.
contributors
Zobrazit seznam registrovaných a počet registrovaných přispěvatelů stránky.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
extlinks
Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.
fileusage
Find all pages that use the given files.
imageinfo
Returns file information and upload history.
images
Returns all files contained on the given pages.
info
Get basic page information.
iwlinks
Returns all interwiki links from the given pages.
langlinks
Zobrazit všechny mezijazykové odkazy z daných stránek.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageprops
Get various page properties defined in the page content.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
stashimageinfo
Returns file information for stashed files.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Which lists to get.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.
allfileusages
Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
allusers
Enumerate all registered users.
backlinks
Najít všechny stránky, které odkazují na danou stránku.
blocks
List all blocked users and IP addresses.
categorymembers
Seznam všech stránek v dané kategorii.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
filearchive
Enumerate all deleted files sequentially.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
logevents
Get events from logs.
mystashedfiles
Get a list of files in the current user's upload stash.
pagepropnames
List all page property names in use on the wiki.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
search
Perform a full text search.
tags
List change tags.
usercontribs
Get all edits by a user.
users
Get information about a list of users.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.
deletedrevs
Zastaralý. List deleted revisions.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Which metadata to get.

allmessages
Return messages from this site.
authmanagerinfo
Retrieve information about the current authentication status.
filerepoinfo
Return meta information about image repositories configured on the wiki.
languageinfo
Return information about available languages.
siteinfo
Return general information about the site.
tokens
Gets tokens for data-modifying actions.
userinfo
Get information about the current user.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, languageinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Include an additional pageids section listing all returned page IDs.

Type: boolean (details)
export

Export the current revisions of all given or generated pages.

Type: boolean (details)
exportnowrap

Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with query+export.

Type: boolean (details)
exportschema

Target the given version of the XML dump format when exporting. Can only be used with query+export.

Jedna z následujících hodnot: 0.10, 0.11
Default: 0.11
iwurl

Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

rawcontinue

Return raw query-continue data for continuation.

Type: boolean (details)
titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.
allfileusages
Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Najít všechny stránky, které odkazují na danou stránku.
categories
Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.
categorymembers
Seznam všech stránek v dané kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.
Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in query+titles, query+pageids, and query+revids, and in pages returned by query+generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uza zh.

Type: boolean (details)

prop=categories (cl)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.

Parametry:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Adds timestamp of when the category was added.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): hidden, sortkey, timestamp
clshow

Which kind of categories to show.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !hidden, hidden
cllimit

Kolik kategorií má být zobrazeno.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
clcontinue

When more results are available, use this to continue.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
cldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
Příklady:
Get a list of categories the page Albert Einstein belongs to.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [otevřít v pískovišti]
Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [otevřít v pískovišti]

prop=categoryinfo (ci)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns information about the given categories.

Parametr:
cicontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=contributors (pc)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Zobrazit seznam registrovaných a počet registrovaných přispěvatelů stránky.

Parametry:
pcgroup

Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
pcexcludegroup

Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
pcrights

Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pcexcluderights

Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pclimit

Kolik přispěvatelů má být zobrazeno.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
pccontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklad:
Zobrazit přispěvatele stránky Main Page.
api.php?action=query&prop=contributors&titles=Main_Page [otevřít v pískovišti]

prop=deletedrevisions (drv)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get deleted revision information.

May be used in several ways:

 1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
 2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parametry:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Length (bytes) of the revision.
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Content of each revision slot. If the content has been revision deleted, a texthidden property will be returned.
tags
Tags for the revision.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Zastaralý. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
drvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in drvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): main
To specify all values, use *.
drvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
drvexpandtemplates
Zastaralý.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Type: boolean (details)
drvgeneratexml
Zastaralý.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content).

Type: boolean (details)
drvparse
Zastaralý.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto
Zastaralý.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext
Zastaralý.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst
Zastaralý.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.

Type: boolean (details)
drvcontentformat
Zastaralý.

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
drvtag

Only list revisions tagged with this tag.

drvuser

Only list revisions by this user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
drvexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
drvcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=duplicatefiles (df)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

List all files that are duplicates of the given files based on hash values.

Parametry:
dflimit

How many duplicate files to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
dfcontinue

When more results are available, use this to continue.

dfdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
dflocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolean (details)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.

Parametry:
ellimit

How many links to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
elcontinue

When more results are available, use this to continue.

elprotocol

Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.

Jedna z následujících hodnot: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Implicitní hodnota: (prázdné)
elquery

Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.

elexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)
Příklad:
Get a list of external links on Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [otevřít v pískovišti]

prop=fileusage (fu)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Find all pages that use the given files.

Parametry:
fuprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): pageid, redirect, title
Default: pageid|title|redirect
funamespace

Only include pages in these namespaces.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
fushow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !redirect, redirect
fulimit

How many to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
fucontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=imageinfo (ii)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns file information and upload history.

Parametry:
iiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parse the comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
url
Gives URL to the file and the description page. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mime
Adds MIME type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth). If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mediatype
Adds the media type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
bitdepth
Adds the bit depth of the version. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
uploadwarning
Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): archivename, badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, thumbmime, timestamp, uploadwarning, url, user, userid
Default: timestamp|user
iilimit

How many file revisions to return per file.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 1
iistart

Timestamp to start listing from.

Type: timestamp (allowed formats)
iiend

Timestamp to stop listing at.

Type: timestamp (allowed formats)
iiurlwidth

If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Default: -1
iiurlheight

Similar to iiurlwidth.

Type: integer
Default: -1
iimetadataversion

Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.

Default: 1
iiextmetadatalanguage

What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.

Default: cs
iiextmetadatamultilang

If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.

Type: boolean (details)
iiextmetadatafilter

If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
iiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.

Implicitní hodnota: (prázdné)
iibadfilecontexttitle

If badfilecontexttitleprop=badfile is set, this is the page title used when evaluating the MediaWiki:Bad image list

iicontinue

When more results are available, use this to continue.

iilocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolean (details)

prop=images (im)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns all files contained on the given pages.

Parametry:
imlimit

How many files to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
imcontinue

When more results are available, use this to continue.

imimages

Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
imdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending

prop=info (in)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get basic page information.

Parametry:
inprop

Which additional properties to get:

protection
List the protection level of each page.
talkid
The page ID of the talk page for each non-talk page.
watched
List the watched status of each page.
watchers
The number of watchers, if allowed.
visitingwatchers
The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
notificationtimestamp
The watchlist notification timestamp of each page.
subjectid
The page ID of the parent page for each talk page.
url
Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
readable
Zastaralý. Whether the user can read this page. Use intestactions=read instead.
preload
Gives the text returned by EditFormPreloadText.
displaytitle
Gives the manner in which the page title is actually displayed.
varianttitles
Gives the display title in all variants of the site content language.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): displaytitle, notificationtimestamp, preload, protection, subjectid, talkid, url, varianttitles, visitingwatchers, watched, watchers, readable
intestactions

Test whether the current user can perform certain actions on the page.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
intestactionsdetail

Detail level for intestactions. Use the main module's errorformat and errorlang parameters to control the format of the messages returned.

boolean
Return a boolean value for each action.
full
Return messages describing why the action is disallowed, or an empty array if it is allowed.
quick
Like full but skipping expensive checks.
Jedna z následujících hodnot: boolean, full, quick
Default: boolean
intoken
Zastaralý.

Use action=query&meta=tokens instead.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): block, delete, edit, email, import, move, protect, unblock, watch
incontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
Get information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [otevřít v pískovišti]
Get general and protection information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [otevřít v pískovišti]
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns all interwiki links from the given pages.

Parametry:
iwprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Adds the full URL.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): url
iwprefix

Zobrazit pouze interwiki odkazy s tímto prefixem.

iwtitle

Interwiki odkaz, který se má hledat. Musí se použít spolu s iwprefix.

iwdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
iwlimit

Počet interwiki odkazů k zobrazení.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
iwcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwurl
Zastaralý.

Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).

Type: boolean (details)
Příklad:
Get interwiki links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [otevřít v pískovišti]
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Zobrazit všechny mezijazykové odkazy z daných stránek.

Parametry:
llprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Adds the full URL.
langname
Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
autonym
Adds the native language name.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): autonym, langname, url
lllang

Zobrazit pouze jazykové odkazy s tímto kódem jazyka.

lltitle

Link to search for. Must be used with lllang.

lldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
llinlanguagecode

Language code for localised language names.

Default: cs
lllimit

How many langlinks to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
llcontinue

When more results are available, use this to continue.

llurl
Zastaralý.

Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).

Type: boolean (details)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns all links from the given pages.

Parametry:
plnamespace

Show links in these namespaces only.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
pllimit

How many links to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
plcontinue

When more results are available, use this to continue.

pltitles

Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
Příklady:
Get links from the page Main Page
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [otevřít v pískovišti]
Get information about the link pages in the page Main Page.
api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [otevřít v pískovišti]
Get links from the page Main Page in the Uživatel and Šablona namespaces.
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [otevřít v pískovišti]

prop=linkshere (lh)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given pages.

Parametry:
lhprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): pageid, redirect, title
Default: pageid|title|redirect
lhnamespace

Only include pages in these namespaces.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
lhshow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !redirect, redirect
lhlimit

How many to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
lhcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=pageprops (pp)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get various page properties defined in the page content.

Parametry:
ppcontinue

When more results are available, use this to continue.

ppprop

Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Příklad:
Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [otevřít v pískovišti]

prop=redirects (rd)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns all redirects to the given pages.

Parametry:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each redirect.
title
Title of each redirect.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): fragment, pageid, title
Default: pageid|title
rdnamespace

Only include pages in these namespaces.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !fragment, fragment
rdlimit

Počet přesměrování, který má být zobrazen.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
rdcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=revisions (rv)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get revision information.

May be used in several ways:

 1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
 2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
 3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
Parametry:
rvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Length (bytes) of the revision.
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Content of each revision slot. If the content has been revision deleted, a texthidden property will be returned.
tags
Tags for the revision.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Zastaralý. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
rvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in rvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): main
To specify all values, use *.
rvlimit

Limit how many revisions will be returned.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
rvexpandtemplates
Zastaralý.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvgeneratexml
Zastaralý.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvparse
Zastaralý.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
rvsection

Only retrieve the content of this section number.

rvdiffto
Zastaralý.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

rvdifftotext
Zastaralý.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.

rvdifftotextpst
Zastaralý.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.

Type: boolean (details)
rvcontentformat
Zastaralý.

Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
rvstartid

Start enumeration from this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvendid

Stop enumeration at this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvstart

From which revision timestamp to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: timestamp (allowed formats)
rvend

Enumerate up to this timestamp.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: timestamp (allowed formats)
rvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
older
List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
May only be used with a single page (mode #2).
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
rvuser

Only include revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
rvexcludeuser

Exclude revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
rvtag

Only list revisions tagged with this tag.

rvtoken
Zastaralý.

Which tokens to obtain for each revision.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): rollback
rvcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=stashimageinfo (sii)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns file information for stashed files.

Parametry:
siifilekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
siisessionkey
Zastaralý.

Alias for siifilekey, for backward compatibility.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
siiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
url
Gives URL to the file and the description page. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mime
Adds MIME type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth). If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
bitdepth
Adds the bit depth of the version. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): badfile, bitdepth, canonicaltitle, commonmetadata, dimensions, extmetadata, metadata, mime, sha1, size, thumbmime, timestamp, url
Default: timestamp|url
siiurlwidth

If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Default: -1
siiurlheight

Similar to siiurlwidth.

Type: integer
Default: -1
siiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.

Implicitní hodnota: (prázdné)

prop=templates (tl)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Returns all pages transcluded on the given pages.

Parametry:
tlnamespace

Show templates in these namespaces only.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
tllimit

How many templates to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
tlcontinue

When more results are available, use this to continue.

tltemplates

Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
tldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
Příklady:
Get the templates used on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [otevřít v pískovišti]
Get information about the template pages used on Main Page.
api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [otevřít v pískovišti]
Get pages in the Uživatel and Šablona namespaces that are transcluded on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [otevřít v pískovišti]

prop=transcludedin (ti)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Find all pages that transclude the given pages.

Parametry:
tiprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): pageid, redirect, title
Default: pageid|title|redirect
tinamespace

Only include pages in these namespaces.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
tishow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !redirect, redirect
tilimit

How many to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ticontinue

When more results are available, use this to continue.

list=allcategories (ac)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Enumerate all categories.

Parametry:
acfrom

The category to start enumerating from.

accontinue

When more results are available, use this to continue.

acto

The category to stop enumerating at.

acprefix

Search for all category titles that begin with this value.

acdir

Direction to sort in.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
acmin

Only return categories with at least this many members.

Type: integer
acmax

Only return categories with at most this many members.

Type: integer
aclimit

Kolik má být zobrazeno kategorií.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
acprop

Which properties to get:

size
Adds number of pages in the category.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): hidden, size
Implicitní hodnota: (prázdné)
Příklady:
List categories with information on the number of pages in each.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [otevřít v pískovišti]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [otevřít v pískovišti]

list=alldeletedrevisions (adr)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.

Parametry:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Length (bytes) of the revision.
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Content of each revision slot. If the content has been revision deleted, a texthidden property will be returned.
tags
Tags for the revision.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Zastaralý. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
adrslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in adrprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): main
To specify all values, use *.
adrlimit

Limit how many revisions will be returned.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
adrexpandtemplates
Zastaralý.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrgeneratexml
Zastaralý.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrparse
Zastaralý.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto
Zastaralý.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext
Zastaralý.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst
Zastaralý.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Type: boolean (details)
adrcontentformat
Zastaralý.

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
adruser

Only list revisions by this user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
adrnamespace

Only list pages in this namespace.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
adrstart

The timestamp to start enumerating from.

May only be used with adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrend

The timestamp to stop enumerating at.

May only be used with adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
adrfrom

Start listing at this title.

Není možné užít s adruser.
adrto

Stop listing at this title.

Není možné užít s adruser.
adrprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Není možné užít s adruser.
adrexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Není možné užít s adruser.
Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
adrtag

Only list revisions tagged with this tag.

adrcontinue

When more results are available, use this to continue.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)
Příklady:
Seznam posledních 50 smazaných editací uživatele Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [otevřít v pískovišti]
Seznam prvních 50 smazaných revizí v hlavním jmenném prostoru.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [otevřít v pískovišti]

list=allfileusages (af)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.

Parametry:
afcontinue

When more results are available, use this to continue.

affrom

The title of the file to start enumerating from.

afto

The title of the file to stop enumerating at.

afprefix

Search for all file titles that begin with this value.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
afprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Adds the title of the file.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, title
Default: title
aflimit

How many total items to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
afdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending

list=allimages (ai)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Enumerate all images sequentially.

Parametry:
aisort

Property to sort by.

Jedna z následujících hodnot: name, timestamp
Default: name
aidir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending, newer, older
Default: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

When more results are available, use this to continue.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parse the comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
url
Gives URL to the file and the description page. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mime
Adds MIME type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mediatype
Adds the media type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
bitdepth
Adds the bit depth of the version. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, timestamp, url, user, userid
Default: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Omezit na obrázky, které mají alespoň tento počet bajtů.

Type: integer
aimaxsize

Omezit na obrázky, které mají maximálně tento počet bajtů.

Type: integer
aisha1

SHA1 hash of image. Overrides aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

aiuser

Only return files uploaded by this user. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aifilterbots.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
aifilterbots

How to filter files uploaded by bots. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aiuser.

Jedna z následujících hodnot: all, bots, nobots
Default: all
aimime

What MIME types to search for, e.g. image/jpeg.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ailimit

Kolik má být celkem zobrazeno obrázků.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parametry:
alcontinue

When more results are available, use this to continue.

alfrom

The title of the link to start enumerating from.

alto

The title of the link to stop enumerating at.

alprefix

Search for all linked titles that begin with this value.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
alprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Adds the title of the link.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, title
Default: title
alnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 0
allimit

How many total items to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
aldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending

list=allpages (ap)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parametry:
apfrom

The page title to start enumerating from.

apcontinue

When more results are available, use this to continue.

apto

The page title to stop enumerating at.

apprefix

Search for all page titles that begin with this value.

apnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 0
apfilterredir

Které stránky uvést na seznam.

Jedna z následujících hodnot: all, nonredirects, redirects
Default: all
apminsize

Omezit na stránky s určitým počtem bajtů.

Type: integer
apmaxsize

Limit to pages with at most this many bytes.

Type: integer
apprtype

Omezit jen na zamčené stránky.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): Can be empty, or autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

Jedna z následujících hodnot: all, cascading, noncascading
Default: all
aplimit

How many total pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
apdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

Jedna z následujících hodnot: all, withlanglinks, withoutlanglinks
Default: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
Jedna z následujících hodnot: all, definite, indefinite
Default: all

list=allredirects (ar)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.

Parametry:
arcontinue

When more results are available, use this to continue.

arfrom

The title of the redirect to start enumerating from.

arto

The title of the redirect to stop enumerating at.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
arprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Adds the title of the redirect.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): fragment, ids, interwiki, title
Default: title
arnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 0
arlimit

How many total items to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ardir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
Příklady:
List target pages, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [otevřít v pískovišti]
Seznam unikátních cílových stránek.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [otevřít v pískovišti]
Gets all target pages, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [otevřít v pískovišti]
Získat stránky obsahující přesměrování.
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [otevřít v pískovišti]

list=allrevisions (arv)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

List all revisions.

Parametry:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Length (bytes) of the revision.
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Content of each revision slot. If the content has been revision deleted, a texthidden property will be returned.
tags
Tags for the revision.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Zastaralý. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
arvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in arvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): main
To specify all values, use *.
arvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
arvexpandtemplates
Zastaralý.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Type: boolean (details)
arvgeneratexml
Zastaralý.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).

Type: boolean (details)
arvparse
Zastaralý.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto
Zastaralý.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext
Zastaralý.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst
Zastaralý.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.

Type: boolean (details)
arvcontentformat
Zastaralý.

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
arvuser

Only list revisions by this user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
arvnamespace

Only list pages in this namespace.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
arvstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
arvend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: timestamp (allowed formats)
arvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
arvexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
arvcontinue

When more results are available, use this to continue.

arvgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)

list=alltransclusions (at)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.

Parametry:
atcontinue

When more results are available, use this to continue.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
atprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Adds the title of the transclusion.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, title
Default: title
atnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 10
atlimit

Kolik položek zobrazit celkem.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
atdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
Příklady:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [otevřít v pískovišti]
Seznam unikátně vložených titulů.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [otevřít v pískovišti]
Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [otevřít v pískovišti]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [otevřít v pískovišti]

list=allusers (au)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Enumerate all registered users.

Parametry:
aufrom

The user name to start enumerating from.

auto

The user name to stop enumerating at.

auprefix

Search for all users that begin with this value.

audir

Direction to sort in.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
augroup

Only include users in the given groups.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
auexcludegroup

Exclude users in the given groups.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
aurights

Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
auprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Adds the information about a current block on the user.
groups
Lists groups that the user is in. This uses more server resources and may return fewer results than the limit.
implicitgroups
Lists all the groups the user is automatically in.
rights
Lists rights that the user has.
editcount
Adds the edit count of the user.
registration
Adds the timestamp of when the user registered if available (may be blank).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): blockinfo, centralids, editcount, groups, implicitgroups, registration, rights
aulimit

How many total user names to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
auwitheditsonly

Only list users who have made edits.

Type: boolean (details)
auactiveusers

Only list users active in the last 30 days.

Type: boolean (details)
auattachedwiki

With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Příklad:
Zobrazit uživatele počínaje písmenem Y.
api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y [otevřít v pískovišti]
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Najít všechny stránky, které odkazují na danou stránku.

Parametry:
bltitle

Title to search. Cannot be used together with blpageid.

blpageid

Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.

Type: integer
blcontinue

When more results are available, use this to continue.

blnamespace

The namespace to enumerate.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
bldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z následujících hodnot: all, nonredirects, redirects
Default: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)

list=blocks (bk)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

List all blocked users and IP addresses.

Parametry:
bkstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
bkend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: timestamp (allowed formats)
bkdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
bkids

List of block IDs to list (optional).

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
bkusers

List of users to search for (optional).

Typ: seznam uživatelů, uvedených jako cokoli z: uživatelské jméno, IPa Rozsah IP adres
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
bkip

Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.

bklimit

The maximum number of blocks to list.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
bkprop

Which properties to get:

id
Adds the ID of the block.
user
Adds the username of the blocked user.
userid
Adds the user ID of the blocked user.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Adds the timestamp of when the block was given.
expiry
Adds the timestamp of when the block expires.
reason
Adds the reason given for the block.
range
Adds the range of IP addresses affected by the block.
flags
Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
restrictions
Adds the partial block restrictions if the block is not sitewide.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): by, byid, expiry, flags, id, range, reason, restrictions, timestamp, user, userid
Default: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !account, !ip, !range, !temp, account, ip, range, temp
bkcontinue

When more results are available, use this to continue.

list=categorymembers (cm)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Seznam všech stránek v dané kategorii.

Parametry:
cmtitle

Which category to enumerate (required). Must include the Kategorie: prefix. Cannot be used together with cmpageid.

cmpageid

Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.

Type: integer
cmprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
sortkey
Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
sortkeyprefix
Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
type
Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, sortkey, sortkeyprefix, timestamp, title, type
Default: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): file, page, subcat
Default: page|subcat|file
cmcontinue

When more results are available, use this to continue.

cmlimit

Maximální počet stránek k zobrazení.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
cmsort

Property to sort by.

Jedna z následujících hodnot: sortkey, timestamp
Default: sortkey
cmdir

In which direction to sort.

Jedna z následujících hodnot: asc, ascending, desc, descending, newer, older
Default: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Zastaralý.

Use cmstarthexsortkey instead.

cmendsortkey
Zastaralý.

Use cmendhexsortkey instead.

list=deletedrevs (dr)

 • Tento modul je zastaralý.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

List deleted revisions.

Operates in three modes:

 1. List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
 2. List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
 3. List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).

Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.

Parametry:
drstart

The timestamp to start enumerating from.

Modes: 1, 2
Type: timestamp (allowed formats)
drend

The timestamp to stop enumerating at.

Modes: 1, 2
Type: timestamp (allowed formats)
drdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
older
List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
Modes: 1, 3
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
drfrom

Start listing at this title.

Mode: 3
drto

Stop listing at this title.

Mode: 3
drprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Mode: 3
drunique

List only one revision for each page.

Mode: 3
Type: boolean (details)
drnamespace

Zahrnout pouze stránky z tohoto jmenného prostoru.

Mode: 3
Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 0
drtag

Only list revisions tagged with this tag.

druser

Only list revisions by this user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
drexcludeuser

Nezahrnovat revize od tohoto uživatele.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
drprop

Which properties to get:

revid
Adds the revision ID of the deleted revision.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Adds the user who made the revision.
userid
Adds the ID of the user who made the revision.
comment
Adds the comment of the revision.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the revision.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Adds the length (bytes) of the revision.
sha1
Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
content
Adds the content of the revision.
token
Deprecated. Gives the edit token.
tags
Tags for the revision.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, content, len, minor, parentid, parsedcomment, revid, sha1, tags, token, user, userid
Default: user|comment
drlimit

Maximální počet revizí k zobrazení.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
drcontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [otevřít v pískovišti]
List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [otevřít v pískovišti]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [otevřít v pískovišti]
List the first 50 deleted pages in the Diskuse namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [otevřít v pískovišti]

list=embeddedin (ei)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Find all pages that embed (transclude) the given title.

Parametry:
eititle

Title to search. Cannot be used together with eipageid.

eipageid

Page ID to search. Cannot be used together with eititle.

Type: integer
eicontinue

When more results are available, use this to continue.

einamespace

The namespace to enumerate.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
eidir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
eifilterredir

How to filter for redirects.

Jedna z následujících hodnot: all, nonredirects, redirects
Default: all
eilimit

How many total pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10

list=exturlusage (eu)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Enumerate pages that contain a given URL.

Parametry:
euprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the ID of page.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
url
Adds the URL used in the page.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, title, url
Default: ids|title|url
eucontinue

When more results are available, use this to continue.

euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

Jedna z následujících hodnot: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Implicitní hodnota: (prázdné)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
eulimit

How many pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)

list=filearchive (fa)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Enumerate all deleted files sequentially.

Parametry:
fafrom

The image title to start enumerating from.

fato

The image title to stop enumerating at.

faprefix

Search for all image titles that begin with this value.

fadir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
fasha1

SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.

fasha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

faprop

Which image information to get:

sha1
Adds SHA-1 hash for the image.
timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds user who uploaded the image version.
size
Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
description
Adds description of the image version.
parseddescription
Parse the description of the version.
mime
Adds MIME of the image.
mediatype
Adds the media type of the image.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the image.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): archivename, bitdepth, description, dimensions, mediatype, metadata, mime, parseddescription, sha1, size, timestamp, user
Default: timestamp
falimit

How many images to return in total.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
facontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklad:
Zobrazit seznam všech smazaných souborů.
api.php?action=query&list=filearchive [otevřít v pískovišti]

list=imageusage (iu)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Find all pages that use the given image title.

Parametry:
iutitle

Title to search. Cannot be used together with iupageid.

iupageid

Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.

Type: integer
iucontinue

When more results are available, use this to continue.

iunamespace

The namespace to enumerate.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
iudir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
iufilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z následujících hodnot: all, nonredirects, redirects
Default: all
iulimit

How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
iuredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given interwiki link.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametry:
iwblprefix

Prefix pro interwiki

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwbllimit

How many total pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
iwblprop

Which properties to get:

iwprefix
Adds the prefix of the interwiki.
iwtitle
Adds the title of the interwiki.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): iwprefix, iwtitle
Implicitní hodnota: (prázdné)
iwbldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given language link.

Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".

Note that this may not consider language links added by extensions.

Parametry:
lbllang

Jazyk pro jazykový odkaz.

lbltitle

Language link to search for. Must be used with lbllang.

lblcontinue

When more results are available, use this to continue.

lbllimit

How many total pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
lblprop

Which properties to get:

lllang
Adds the language code of the language link.
lltitle
Adds the title of the language link.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): lllang, lltitle
Implicitní hodnota: (prázdné)
lbldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending

list=logevents (le)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get events from logs.

Parametry:
leprop

Which properties to get:

ids
Adds the ID of the log event.
title
Adds the title of the page for the log event.
type
Adds the type of log event.
user
Adds the user responsible for the log event.
userid
Adds the user ID who was responsible for the log event.
timestamp
Adds the timestamp for the log event.
comment
Adds the comment of the log event.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the log event.
details
Lists additional details about the log event.
tags
Lists tags for the log event.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, details, ids, parsedcomment, tags, timestamp, title, type, user, userid
Default: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype

Filter log entries to only this type.

Jedna z následujících hodnot: Can be empty, or block, contentmodel, create, delete, import, managetags, merge, move, newusers, patrol, protect, rights, suppress, tag, upload
leaction

Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).

Jedna z následujících hodnot: block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, create/create, delete/delete, delete/delete_redir, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, newusers/autocreate, newusers/byemail, newusers/create, newusers/create2, newusers/newusers, patrol/autopatrol, patrol/patrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload
lestart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
leend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
ledir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
older
List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
leuser

Filter entries to those made by the given user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
letitle

Filter entries to those related to a page.

lenamespace

Filter entries to those in the given namespace.

Jedna z následujících hodnot: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
leprefix

Filter entries that start with this prefix.

letag

Only list event entries tagged with this tag.

lelimit

How many total event entries to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
lecontinue

When more results are available, use this to continue.

list=mystashedfiles (msf)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get a list of files in the current user's upload stash.

Parametry:
msfprop

Which properties to fetch for the files.

size
Fetch the file size and image dimensions.
type
Fetch the file's MIME type and media type.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): size, type
Implicitní hodnota: (prázdné)
msflimit

How many files to get.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
msfcontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklad:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [otevřít v pískovišti]

list=pagepropnames (ppn)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

List all page property names in use on the wiki.

Parametry:
ppncontinue

When more results are available, use this to continue.

ppnlimit

The maximum number of names to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10

list=pageswithprop (pwp)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

List all pages using a given page property.

Parametry:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

This parameter is required.
pwpprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Adds the value of the page property.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, title, value
Default: ids|title
pwpcontinue

When more results are available, use this to continue.

pwplimit

The maximum number of pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
pwpdir

In which direction to sort.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending

list=prefixsearch (ps)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Perform a prefix search for page titles.

Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.

Parametry:
pssearch

Search string.

This parameter is required.
psnamespace

Jmenné prostory pro vyhledávání. Ignorováno, pokud pssearch začíná platným jmenným prostorem.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
Default: 0
pslimit

Maximum number of results to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
psoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Default: 0
Příklad:
Search for page titles beginning with meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [otevřít v pískovišti]

list=protectedtitles (pt)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

List all titles protected from creation.

Parametry:
ptnamespace

Only list titles in these namespaces.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
ptlevel

Only list titles with these protection levels.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): autoconfirmed, sysop
ptlimit

How many total pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ptdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
older
List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
ptstart

Start listing at this protection timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
ptend

Stop listing at this protection timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
ptprop

Which properties to get:

timestamp
Adds the timestamp of when protection was added.
user
Adds the user that added the protection.
userid
Adds the user ID that added the protection.
comment
Adds the comment for the protection.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the protection.
expiry
Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
level
Adds the protection level.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, expiry, level, parsedcomment, timestamp, user, userid
Default: timestamp|level
ptcontinue

When more results are available, use this to continue.

list=querypage (qp)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get a list provided by a QueryPage-based special page.

Parametry:
qppage

The name of the special page. Note, this is case sensitive.

This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, Fewestrevisions, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinked, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedimages, Uncategorizedpages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Unusedtemplates, Unwatchedpages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Withoutinterwiki
qpoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Default: 0
qplimit

Number of results to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10

list=random (rn)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get a set of random pages.

Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.

Parametry:
rnnamespace

Return pages in these namespaces only.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
rnfilterredir

How to filter for redirects.

Jedna z následujících hodnot: all, nonredirects, redirects
Default: nonredirects
rnredirect
Zastaralý.

Use rnfilterredir=redirects instead.

Type: boolean (details)
rnlimit

Limit how many random pages will be returned.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 1
rncontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
Return two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [otevřít v pískovišti]
Return page info about two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [otevřít v pískovišti]

list=recentchanges (rc)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Enumerate recent changes.

Parametry:
rcstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
rcend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
rcdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
older
List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
rcnamespace

Filter changes to only these namespaces.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
rcuser

Only list changes by this user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
rcexcludeuser

Nezobrazovat změny od tohoto uživatele.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
rctag

Only list changes tagged with this tag.

rcprop

Include additional pieces of information:

user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Adds the user ID responsible for the edit. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Adds the comment for the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
flags
Adds flags for the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
title
Adds the page title of the edit.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
tags
Lists tags for the entry.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, flags, ids, loginfo, parsedcomment, patrolled, redirect, sha1, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Default: title|timestamp|ids
rctoken
Zastaralý.

Use action=query&meta=tokens instead.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): patrol
rcshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !redirect, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, redirect, unpatrolled
rclimit

How many total changes to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
rctype

Which types of changes to show.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): categorize, edit, external, log, new
Default: edit|new|log|categorize
rctoponly

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolean (details)
rctitle

Filter entries to those related to a page.

rccontinue

When more results are available, use this to continue.

rcgeneraterevisions

When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.

Type: boolean (details)
rcslot

Only list changes that touch the named slot.

Jedna z následujících hodnot: main

list=search (sr)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Perform a full text search.

Parametry:
srsearch

Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.

This parameter is required.
srnamespace

Search only within these namespaces.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
Default: 0
srlimit

How many total pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
sroffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Default: 0
srwhat

Which type of search to perform.

Jedna z následujících hodnot: nearmatch, text, title
srinfo

Which metadata to return.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): rewrittenquery, suggestion, totalhits
Default: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Which properties to return:

size
Adds the size of the page in bytes.
wordcount
Adds the word count of the page.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a parsed snippet of the page.
titlesnippet
Adds a parsed snippet of the page title.
redirecttitle
Adds the title of the matching redirect.
redirectsnippet
Adds a parsed snippet of the redirect title.
sectiontitle
Adds the title of the matching section.
sectionsnippet
Adds a parsed snippet of the matching section title.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds a parsed snippet of the matching category.
score
Zastaralý. Ignored.
hasrelated
Zastaralý. Ignored.
extensiondata
Adds extra data generated by extensions.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): categorysnippet, extensiondata, isfilematch, redirectsnippet, redirecttitle, sectionsnippet, sectiontitle, size, snippet, timestamp, titlesnippet, wordcount, hasrelated, score
Default: size|wordcount|timestamp|snippet
srinterwiki

Include interwiki results in the search, if available.

Type: boolean (details)
srenablerewrites

Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into another which is thought to provide better results, for instance by correcting spelling errors.

Type: boolean (details)
srsort

Set the sort order of returned results.

Jedna z následujících hodnot: relevance
Default: relevance

list=tags (tg)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

List change tags.

Parametry:
tgcontinue

When more results are available, use this to continue.

tglimit

The maximum number of tags to list.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
tgprop

Which properties to get:

displayname
Adds system message for the tag.
description
Adds description of the tag.
hitcount
Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
defined
Indicate whether the tag is defined.
source
Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
active
Whether the tag is still being applied.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): active, defined, description, displayname, hitcount, source
Implicitní hodnota: (prázdné)

list=usercontribs (uc)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get all edits by a user.

Parametry:
uclimit

The maximum number of contributions to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ucstart

The start timestamp to return from.

Type: timestamp (allowed formats)
ucend

The end timestamp to return to.

Type: timestamp (allowed formats)
uccontinue

When more results are available, use this to continue.

ucuser

The users to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuserids or ucuserprefix.

Typ: seznam uživatelů, uvedených jako cokoli z: uživatelské jméno, IPa interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ucuserids

The user IDs to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuser or ucuserprefix.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ucuserprefix

Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Cannot be used with ucuser or ucuserids.

ucdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
older
List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
ucnamespace

Only list contributions in these namespaces.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
ucprop

Include additional pieces of information:

ids
Adds the page ID and revision ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Adds the timestamp of the edit.
comment
Adds the comment of the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
size
Adds the new size of the edit.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Adds flags of the edit.
patrolled
Tags patrolled edits.
tags
Lists tags for the edit.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, flags, ids, parsedcomment, patrolled, size, sizediff, tags, timestamp, title
Default: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.

If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !autopatrolled, !minor, !new, !patrolled, !top, autopatrolled, minor, new, patrolled, top
uctag

Only list revisions tagged with this tag.

uctoponly
Zastaralý.

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolean (details)
Příklady:
Zobrazit příspěvky uživatele Příklad
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [otevřít v pískovišti]
Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [otevřít v pískovišti]

list=users (us)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get information about a list of users.

Parametry:
usprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the user is blocked, by whom, and for what reason.
groups
Lists all the groups each user belongs to.
groupmemberships
Lists groups that each user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups a user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights each user has.
editcount
Adds the user's edit count.
registration
Adds the user's registration timestamp.
emailable
Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
gender
Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
cancreate
Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): blockinfo, cancreate, centralids, editcount, emailable, gender, groupmemberships, groups, implicitgroups, registration, rights
usattachedwiki

With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

ususers

A list of users to obtain information for.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ususerids

A list of user IDs to obtain information for.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ustoken
Zastaralý.

Use action=query&meta=tokens instead.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): userrights

list=watchlist (wl)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get recent changes to pages in the current user's watchlist.

Parametry:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
wluser

Only list changes by this user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
wldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Default: older
wllimit

How many total results to return per request.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Adds title of the page.
flags
Adds flags for the edit.
user
Adds the user who made the edit. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Adds user ID of whoever made the edit. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Adds comment of the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Adds the old and new lengths of the page.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
tags
Lists tags for the entry.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, flags, ids, loginfo, notificationtimestamp, parsedcomment, patrol, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Default: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): categorize, edit, external, log, new
Default: edit|new|log|categorize
wlowner

Used along with wltoken to access a different user's watchlist.

Typ: uživatel, uvedený jako uživatelské jméno
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlcontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [otevřít v pískovišti]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [otevřít v pískovišti]
Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [otevřít v pískovišti]
Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [otevřít v pískovišti]
Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [otevřít v pískovišti]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [otevřít v pískovišti]

list=watchlistraw (wr)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.

Parametry:
wrcontinue

When more results are available, use this to continue.

wrnamespace

Only list pages in the given namespaces.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
wrlimit

How many total results to return per request.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
wrprop

Which additional properties to get:

changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): changed
wrshow

Only list items that meet these criteria.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): !changed, changed
wrowner

Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.

Typ: uživatel, uvedený jako uživatelské jméno
wrtoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wrdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Default: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Příklady:
Seznam sledovaných stránek uživatele.
api.php?action=query&list=watchlistraw [otevřít v pískovišti]
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [otevřít v pískovišti]

meta=allmessages (am)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Return messages from this site.

Parametry:
ammessages

Which messages to output. * (default) means all messages.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: *
amprop

Which properties to get.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): default
amenableparser

Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).

Type: boolean (details)
amnocontent

If set, do not include the content of the messages in the output.

Type: boolean (details)
amincludelocal

Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as in the MediaWiki namespace. This lists all MediaWiki-namespace pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.

Type: boolean (details)
amargs

Arguments to be substituted into message.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
amfilter

Return only messages with names that contain this string.

amcustomised

Return only messages in this customisation state.

Jedna z následujících hodnot: all, modified, unmodified
Default: all
amlang

Return messages in this language.

amfrom

Return messages starting at this message.

amto

Return messages ending at this message.

amtitle

Page name to use as context when parsing message (for amenableparser option).

amprefix

Return messages with this prefix.

meta=authmanagerinfo (ami)

Retrieve information about the current authentication status.

Parametry:
amisecuritysensitiveoperation

Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.

amirequestsfor

Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.

Jedna z následujících hodnot: change, create, create-continue, link, link-continue, login, login-continue, remove, unlink
amimergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
amimessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z následujících hodnot: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
Příklady:
Fetch the requests that may be used when beginning a login.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [otevřít v pískovišti]
Fetch the requests that may be used when beginning a login, with form fields merged.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [otevřít v pískovišti]
Test whether authentication is sufficient for action foo.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [otevřít v pískovišti]

meta=filerepoinfo (fri)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Return meta information about image repositories configured on the wiki.

Parametr:
friprop

Which repository properties to get (properties available may vary on other wikis).

canUpload
Whether files can be uploaded to this repository, e.g. via CORS and shared authentication.
descBaseUrl
(bez popisu)
displayname
The human-readable name of the repository wiki.
favicon
Repository wiki's favicon URL, from $wgFavicon.
fetchDescription
Whether file description pages are fetched from this repository when viewing local file description pages.
initialCapital
Whether file names implicitly start with a capital letter.
local
Whether that repository is the local one or not.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
rootUrl
Root URL path for image paths.
scriptDirUrl
Root URL path for the repository wiki's MediaWiki installation.
thumbUrl
Root URL path for thumbnail paths.
url
Public zone URL path.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): canUpload, descBaseUrl, displayname, favicon, fetchDescription, initialCapital, local, name, rootUrl, scriptDirUrl, thumbUrl, url
Default: canUpload|descBaseUrl|displayname|favicon|fetchDescription|initialCapital|local|name|rootUrl|scriptDirUrl|thumbUrl|url
Příklad:
Získat informace o souborových repozitářích.
api.php?action=query&meta=filerepoinfo&friprop=name|displayname [otevřít v pískovišti]

meta=languageinfo (li)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Return information about available languages.

Continuation may be applied if retrieving the information takes too long for one request.

Parametry:
liprop

Which information to get for each language.

code
The language code. (This code is MediaWiki-specific, though there are overlaps with other standards.)
bcp47
The BCP-47 language code.
dir
The writing direction of the language (either ltr or rtl).
autonym
The autonym of the language, that is, the name in that language.
name
The name of the language in the language specified by the uselang parameter, with language fallbacks applied if necessary.
fallbacks
The language codes of the fallback languages configured for this language. The implicit final fallback to 'en' is not included (but some languages may fall back to 'en' explicitly).
variants
The language codes of the variants supported by this language.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): autonym, bcp47, code, dir, fallbacks, name, variants
Default: code
licode

Language codes of the languages that should be returned, or * for all languages.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: *
licontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
Get the language codes of all supported languages.
api.php?action=query&meta=languageinfo [otevřít v pískovišti]
Get the autonyms and German names of all supported languages.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=autonym|name&uselang=de [otevřít v pískovišti]
Get the fallback languages and variants of Occitan.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=fallbacks|variants&licode=oc [otevřít v pískovišti]
Get the BCP-47 language code and direction of all supported languages.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=bcp47|dir [otevřít v pískovišti]

meta=siteinfo (si)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Return general information about the site.

Parametry:
siprop

Which information to get:

general
Overall system information.
namespaces
List of registered namespaces and their canonical names.
namespacealiases
List of registered namespace aliases.
specialpagealiases
List of special page aliases.
magicwords
List of magic words and their aliases.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Returns site statistics.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Returns libraries installed on the wiki.
extensions
Returns extensions installed on the wiki.
fileextensions
Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
rightsinfo
Returns wiki rights (license) information if available.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
languagevariants
Returns a list of language codes for which LanguageConverter is enabled, and the variants supported for each.
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): dbrepllag, defaultoptions, extensions, extensiontags, fileextensions, functionhooks, general, interwikimap, languages, languagevariants, libraries, magicwords, namespacealiases, namespaces, protocols, restrictions, rightsinfo, showhooks, skins, specialpagealiases, statistics, uploaddialog, usergroups, variables
Default: general
sifilteriw

Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.

Jedna z následujících hodnot: !local, local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Type: boolean (details)
sinumberingroup

Lists the number of users in user groups.

Type: boolean (details)
siinlanguagecode

Language code for localised language names (best effort) and skin names.

meta=tokens

Gets tokens for data-modifying actions.

Parametr:
type

Types of token to request.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Default: csrf
Příklady:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [otevřít v pískovišti]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [otevřít v pískovišti]

meta=userinfo (ui)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get information about the current user.

Parametry:
uiprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
hasmsg
Adds a tag messages if the current user has pending messages.
groups
Lists all the groups the current user belongs to.
groupmemberships
Lists groups that the current user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups the current user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights the current user has.
changeablegroups
Lists the groups the current user can add to and remove from.
options
Lists all preferences the current user has set.
editcount
Adds the current user's edit count.
ratelimits
Lists all rate limits applying to the current user.
email
Adds the user's email address and email authentication date.
realname
Adds the user's real name.
acceptlang
Echoes the Accept-Language header sent by the client in a structured format.
registrationdate
Adds the user's registration date.
unreadcount
Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
preferencestoken
Zastaralý. Get a token to change current user's preferences.
latestcontrib
Adds the date of user's latest contribution.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): acceptlang, blockinfo, centralids, changeablegroups, editcount, email, groupmemberships, groups, hasmsg, implicitgroups, latestcontrib, options, ratelimits, realname, registrationdate, rights, unreadcount, preferencestoken
uiattachedwiki

With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

action=removeauthenticationdata

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Remove authentication data for the current user.

Parametry:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.

This parameter is required.
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
Příklad:
Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [otevřít v pískovišti]

action=resetpassword

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Send a password reset email to a user.

Parametry:
user

User being reset.

Typ: uživatel, uvedený jako uživatelské jméno
email

Email address of the user being reset.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=revisiondelete

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Delete and undelete revisions.

Parametry:
type

Type of revision deletion being performed.

This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: archive, filearchive, logging, oldimage, revision
target

Page title for the revision deletion, if required for the type.

ids

Identifiers for the revisions to be deleted.

This parameter is required.
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
hide

What to hide for each revision.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, content, user
show

What to unhide for each revision.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): comment, content, user
suppress

Whether to suppress data from administrators as well as others.

Jedna z následujících hodnot: no, nochange, yes
Default: nochange
reason

Reason for the deletion or undeletion.

tags

Tags to apply to the entry in the deletion log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=rollback

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Undo the last edit to the page.

If the last user who edited the page made multiple edits in a row, they will all be rolled back.

Parametry:
title

Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.

Type: integer
tags

Tags to apply to the rollback.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
user

Name of the user whose edits are to be rolled back.

This parameter is required.
Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, interwiki jméno (např. „prefix>Příklad“)a ID uživatele (např. „#12345“)
summary

Custom edit summary. If empty, default summary will be used.

Implicitní hodnota: (prázdné)
markbot

Mark the reverted edits and the revert as bot edits.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
token

Token typu „rollback“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

This parameter is required.
Příklady:
Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [otevřít v pískovišti]
Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [otevřít v pískovišti]

action=rsd

(main | rsd)

Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.

Příklad:
Export the RSD schema.
api.php?action=rsd [otevřít v pískovišti]

action=setnotificationtimestamp

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Update the notification timestamp for watched pages.

This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Poslat e-mail při změnách stránky (poznámka: existující příznaky musí být v seznamu sledovaných odstraněny ručně)" preference is enabled.

Parametry:
entirewatchlist

Work on all watched pages.

Type: boolean (details)
timestamp

Timestamp to which to set the notification timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
torevid

Revision to set the notification timestamp to (one page only).

Type: integer
newerthanrevid

Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).

Type: integer
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.
allfileusages
Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Najít všechny stránky, které odkazují na danou stránku.
categories
Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.
categorymembers
Seznam všech stránek v dané kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.
Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uza zh.

Type: boolean (details)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=setpagelanguage

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Change the language of a page.

Changing the language of a page is not allowed on this wiki.

Enable $wgPageLanguageUseDB to use this action.

Parametry:
title

Title of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with title.

Type: integer
lang

Language code of the language to change the page to. Use default to reset the page to the wiki's default content language.

This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: ab, abs, ace, ady, ady-cyrl, aeb, aeb-arab, aeb-latn, af, ak, aln, alt, am, ami, an, ang, anp, ar, arc, arn, arq, ary, arz, as, ase, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, bar, bbc, bbc-latn, bcc, bcl, be, be-tarask, bg, bgn, bh, bho, bi, bjn, bm, bn, bo, bpy, bqi, br, brh, bs, btm, bto, bug, bxr, ca, cbk-zam, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cps, cr, crh, crh-cyrl, crh-latn, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, de-at, de-ch, de-formal, default, din, diq, dsb, dtp, dty, dv, dz, ee, egl, el, eml, en, en-ca, en-gb, eo, es, es-formal, et, eu, ext, fa, ff, fi, fit, fj, fo, fr, frc, frp, frr, fur, fy, ga, gag, gan, gan-hans, gan-hant, gcr, gd, gl, glk, gn, gom, gom-deva, gom-latn, gor, got, grc, gsw, gu, gv, ha, hak, haw, he, hi, hif, hif-latn, hil, hr, hrx, hsb, ht, hu, hu-formal, hy, hyw, ia, id, ie, ig, ii, ik, ike-cans, ike-latn, ilo, inh, io, is, it, iu, ja, jam, jbo, jut, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbd-cyrl, kbp, kg, khw, ki, kiu, kjp, kk, kk-arab, kk-cn, kk-cyrl, kk-kz, kk-latn, kk-tr, kl, km, kn, ko, ko-kp, koi, krc, kri, krj, krl, ks, ks-arab, ks-deva, ksh, ku, ku-arab, ku-latn, kum, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, liv, lki, lld, lmo, ln, lo, loz, lrc, lt, ltg, lus, luz, lv, lzh, lzz, mai, map-bms, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mni, mnw, mo, mr, mrj, ms, mt, mwl, my, myv, mzn, na, nah, nan, nap, nb, nds, nds-nl, ne, new, niu, nl, nl-informal, nn, nov, nqo, nrm, nso, nv, ny, nys, oc, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pdc, pdt, pfl, pi, pih, pl, pms, pnb, pnt, prg, ps, pt, pt-br, qu, qug, rgn, rif, rm, rmy, ro, roa-tara, ru, rue, rup, ruq, ruq-cyrl, ruq-latn, rw, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, sdc, sdh, se, sei, ses, sg, sgs, sh, shi, shn, shy-latn, si, sk, skr, skr-arab, sl, sli, sm, sma, smn, sn, so, sq, sr, sr-ec, sr-el, srn, ss, st, stq, sty, su, sv, sw, szl, szy, ta, tay, tcy, te, tet, tg, tg-cyrl, tg-latn, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, tr, tru, trv, ts, tt, tt-cyrl, tt-latn, tw, ty, tyv, tzm, udm, ug, ug-arab, ug-latn, uk, ur, uz, ve, vec, vep, vi, vls, vmf, vo, vot, vro, wa, war, wo, wuu, xal, xh, xmf, xsy, yi, yo, yue, za, zea, zgh, zh, zh-cn, zh-hans, zh-hant, zh-hk, zh-mo, zh-my, zh-sg, zh-tw, zu
reason

Reason for the change.

tags

Change tags to apply to the log entry resulting from this action.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
Příklady:
Change the language of Main Page to Basque.
api.php?action=setpagelanguage&title=Main%20Page&lang=eu&token=123ABC [otevřít v pískovišti]
Change the language of the page with ID 123 to the wiki's default content language.
api.php?action=setpagelanguage&pageid=123&lang=default&token=123ABC [otevřít v pískovišti]

action=stashedit

 • Tento modul je interní nebo nestabilní. Jeho funkčnost se může bez předchozího upozornění změnit.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parametry:
title

Title of the page being edited.

This parameter is required.
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

The title for a new section.

text

Page content.

stashedtexthash

Page content hash from a prior stash to use instead.

summary

Změnit shrnutí.

Implicitní hodnota: (prázdné)
contentmodel

Content model of the new content.

This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: css, javascript, json, text, wikitext
contentformat

Content serialization format used for the input text.

This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
baserevid

Revision ID of the base revision.

This parameter is required.
Type: integer
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=tag

(main | tag)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Add or remove change tags from individual revisions or log entries.

Parametry:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revid

One or more revision IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
logid

One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
add

Tags to add. Only manually defined tags can be added.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
remove

Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
reason

Reason for the change.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Tags to apply to the log entry that will be created as a result of this action.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
Příklady:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [otevřít v pískovišti]
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [otevřít v pískovišti]

action=tokens

 • Tento modul je zastaralý.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Get tokens for data-modifying actions.

This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.

Parametr:
type

Types of token to request.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
Default: edit
Příklady:
Retrieve an edit token (the default).
api.php?action=tokens [otevřít v pískovišti]
Retrieve an email token and a move token.
api.php?action=tokens&type=email|move [otevřít v pískovišti]

action=unblock

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Unblock a user.

Parametry:
id

ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user.

Type: integer
user

Uživatel, IP adresa nebo rozsah IP adres k odblokování. Nelze použít dohromady s id nebo userid.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jméno, IP, Rozsah IP adresa ID uživatele (např. „#12345“)
userid
Zastaralý.

Specify user=#ID instead.

Type: integer
reason

Reason for unblock.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=undelete

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Restore revisions of a deleted page.

A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through prop=deletedrevisions, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.

Parametry:
title

Title of the page to restore.

This parameter is required.
reason

Reason for restoring.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
timestamps

Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of timestamps (allowed formats)
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
fileids

IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=unlinkaccount

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Remove a linked third-party account from the current user.

Parametry:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.

This parameter is required.
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.
Příklad:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [otevřít v pískovišti]

action=upload

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Upload a file, or get the status of pending uploads.

Several methods are available:

 • Upload file contents directly, using the file parameter.
 • Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
 • Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
 • Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.

Parametry:
filename

Target filename.

comment

Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the upload log entry and file page revision.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
text

Initial page text for new files.

watch
Zastaralý.

Watch the page.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: nochange, preferences, watch
Default: preferences
ignorewarnings

Ignore any warnings.

Type: boolean (details)
file

File contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
url

URL to fetch the file from.

filekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

sessionkey
Zastaralý.

Same as filekey, maintained for backward compatibility.

stash

If set, the server will stash the file temporarily instead of adding it to the repository.

Type: boolean (details)
filesize

Filesize of entire upload.

Type: integer
The value must be between 0 and 104 857 600.
offset

Offset of chunk in bytes.

Type: integer
The value must be no less than 0.
chunk

Chunk contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
async

Make potentially large file operations asynchronous when possible.

Type: boolean (details)
checkstatus

Only fetch the upload status for the given file key.

Type: boolean (details)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

action=userrights

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Change a user's group membership.

Parametry:
user

User.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jménoa ID uživatele (např. „#12345“)
userid
Zastaralý.

Specify user=#ID instead.

Type: integer
add

Add the user to these groups, or if they are already a member, update the expiry of their membership in that group.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
expiry

Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: infinite
remove

Remove the user from these groups.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
reason

Reason for the change.

Implicitní hodnota: (prázdné)
token

Token typu „userrights“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

This parameter is required.
tags

Change tags to apply to the entry in the user rights log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
Příklady:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [otevřít v pískovišti]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [otevřít v pískovišti]
Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [otevřít v pískovišti]

action=validatepassword

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Validate a password against the wiki's password policies.

Validity is reported as Good if the password is acceptable, Change if the password may be used for login but must be changed, or Invalid if the password is not usable.

Parametry:
password

Password to validate.

This parameter is required.
user

User name, for use when testing account creation. The named user must not exist.

Typ: uživatel, uvedený jako cokoli z: uživatelské jménoa ID uživatele (např. „#12345“)
email

Email address, for use when testing account creation.

realname

Real name, for use when testing account creation.

Příklady:
Validate the password foobar for the current user.
api.php?action=validatepassword&password=foobar [otevřít v pískovišti]
Validate the password qwerty for creating user Example.
api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [otevřít v pískovišti]

action=watch

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Add or remove pages from the current user's watchlist.

Parametry:
title
Zastaralý.

The page to (un)watch. Use titles instead.

unwatch

If set the page will be unwatched rather than watched.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.
allfileusages
Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Najít všechny stránky, které odkazují na danou stránku.
categories
Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.
categorymembers
Seznam všech stránek v dané kategorii.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.
Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uza zh.

Type: boolean (details)
token

Token typu „watch“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.

format=json

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vypisuje data ve formátu JSON.

Parametry:
callback

Pokud je uvedeno, obalí výstup do zadaného volání funkce. Z bezpečnostních důvodů budou omezena všechna data specifická pro uživatele.

utf8

Pokud je uvedeno, bude většina ne-ASCII znaků (ale ne všechny) kódována v UTF-8 místo nahrazení hexadecimálními escape sekvencemi. Implicitní chování, pokud není formatversion nastaveno na 1.

Type: boolean (details)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z následujících hodnot: 1, 2, latest
Default: 1

format=jsonfm

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vypisuje data ve formátu JSON (v čitelné HTML podobě).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
callback

Pokud je uvedeno, obalí výstup do zadaného volání funkce. Z bezpečnostních důvodů budou omezena všechna data specifická pro uživatele.

utf8

Pokud je uvedeno, bude většina ne-ASCII znaků (ale ne všechny) kódována v UTF-8 místo nahrazení hexadecimálními escape sekvencemi. Implicitní chování, pokud není formatversion nastaveno na 1.

Type: boolean (details)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z následujících hodnot: 1, 2, latest
Default: 1

format=none

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Nevypisuje nic.

format=php

(main | php)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vypisuje data v serializačním formátu PHP.

Parametr:
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z následujících hodnot: 1, 2, latest
Default: 1

format=phpfm

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vypisuje data v serializačním formátu PHP (v čitelné HTML podobě).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z následujících hodnot: 1, 2, latest
Default: 1

format=rawfm

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Data včetně ladicích prvků vypisuje ve formátu JSON (v čitelné HTML podobě).

Parametr:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)

format=xml

(main | xml)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vypisuje data ve formátu XML.

Parametry:
xslt

Pokud je uvedeno, přidá uvedenou stránku jako stylopis XSL. Hodnotou musí být název stránky ve jmenném prostoru MediaWiki, jejíž název končí na .xsl.

includexmlnamespace

Pokud je uvedeno, přidá jmenný prostor XML.

Type: boolean (details)

format=xmlfm

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0-or-later

Vypisuje data ve formátu XML (v čitelné HTML podobě).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
xslt

Pokud je uvedeno, přidá uvedenou stránku jako stylopis XSL. Hodnotou musí být název stránky ve jmenném prostoru MediaWiki, jejíž název končí na .xsl.

includexmlnamespace

Pokud je uvedeno, přidá jmenný prostor XML.

Type: boolean (details)

Datové typy

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean

Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.

expiry

Expiry values be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). For no expiry, use infinite, indefinite, infinity or never.

timestamp

Timestamps may be specified in several formats, see the Timestamp library input formats documented on mediawiki.org for details. ISO 8601 date and time is recommended: 2001-01-15T14:56:00Z. Additionally, the string now may be used to specify the current timestamp.

Šablonované parametry

Šablonované parametry umožňují situace, kdy modul API potřebuje hodnotu pro každou hodnotu nějakého jiného parametru. Pokud by například existoval modul API pro získání ovoce, mohl by mít parametr ovoce, kterým se určí požadované druhy ovoce, a šablonovaný parametr {ovoce}-počet, kterým se určí požadované počty jednotlivých druhů. Klient API, který by chtěl 1 jablko, 5 banánů a 20 jahod, by mohl vytvořit požadavek ovoce=jablka|banány|jahody&jablka-počet=1&banány-počet=5&jahody-počet=20.

Zásluhy

Vývojáři API:

 • Roan Kattouw (hlavní vývojář září 2007–2009)
 • Viktor Vasiljev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Jurij Astrachan (tvůrce, hlavní vývojář září 2006–září 2007)
 • Brad Jorsch (hlavní vývojář od 2013)

Své komentáře, návrhy či dotazy posílejte na [email protected] nebo založte chybové hlášení na https://phabricator.wikimedia.org/.