Pohledy

Z LFS Manual
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Základní pohledy

Přepínat mezi základními pohledy lze klávesou V (případně SHIFT+V pro předchozí pohled). Na výběr je pohled z kokpitu, vlastní pohled (implicitně 'od kol'), pohled z kamery za vozidlem, z ptačí perspektivy a z TV kamery. Při pohledu z kokpitu a z vlastního pohledu se můžete ve vozidle rozhlížet pomocí kláves W (vlevo) a E (vpravo), případně stisknutím obou kláves zároveň se můžete podívat za sebe. FOV (zorný úhel) lze nastavit klávesami 5 a 6 (případně v menu). Při pohledu z TV kamery je možno ji naklápět stiskem kláves CTRL+šipka vlevo/vpravo a lehce korigovat zoom stiskem kláves CTRL+šipka nahoru/dolů.

Vlastní pohledy

Kamera fixovaná k vozidlu
"Volná" kamera

Kamera fixovaná k vozidlu

Jestliže chcete vytvořit kameru, která je pevně přidělána k vozidlu (uvnitř či na jeho vnějšku), stiskněte tlačítko V pro přepnutí na pohled 'od kol'. Nyní stiskněte ESC, zvolte Nastavení a nabídku Pohled. Nyní si můžete pomocí posuvníku a tlačítek napravo libovolně upravit kameru (viz screenshot).

"Volná" kamera

Do této kamery se dostanete stiskem kláves SHIFT+U. Poté je možno se s kamerou libovolně pohybovat. Ovládat zoom je možno klávesami:

4 – rychle přiblížit

5 – pomalu přiblížit

6 – pomalu oddálit

7 – rychle oddálit

Ke schování ovládání kamery stiskněte mezerník, ke schování všech ostatních textů (HUD) stiskněte SHIFT+F.