Pohyb na trati

Z LFS Manual
Přejít na: navigace, hledání

Teorie a praxe nejrychlejšího průjezdu zatáčkou

Úvod

Zde Vám Robert 'Chaos' Kotlaba vysvětlí správnou techniku jízdy po závodní dráze. Jedná se o techniku jízdy, nikoliv závodění. V tomto textu se předpokládá, že je jezdec na trati sám. Techniku závodění zde popisovat nebudeme, jelikož to vydá na celou knihu.

Nejdříve pro zjednodušení vezmeme jednu nezávislou zatáčku, tj. takovou, která má před ní i za ní dostatečně dlouhou rovinku k vmanévrování auta na jakoukoli stranu silnice.

Pokud je zatáčka doleva, na rovince před ní si musíte najet co nejvíce doprava (a když píšu co nejvíce, myslím to vážně, nesmíte nechat vpravo ani centimetr tratě volný!), pak jet rovně podél okraje silnice a v určitém momentu začít naplno brzdit. Když se přiblíží bod, kde se začne zatáčet do zatáčky, tak aby při jejím vrcholu (lépe těsně za ním) byla levá kola těsně u levého okraje silnice, tak jsou dvě možnosti:

Ideální stopa
  1. jednoduchá, ale pomalejší, je přestat úplně brzdit (pedálem, auto bude brzdit jen motorem) a začít zatáčet do zatáčky po kružnici (téměř) tak, aby levá kola míjela vrchol těsně u levého okraje silnice. V jistém momentu poté co minete vrchol dát plný plyn a nechat se vynést akorát na pravý okraj silnice.
  2. složitější, ale rychlejší, je progresivní brzdění až k vrcholu zatáčky, a to tím, že budete pomalu zvedat nohu z brzdy tak, abyste ji sundali úplně akorát u vrcholu. Tím ale nelze jet do zatáčky po kružnici, ale musí se po parabole. V momentě, kdy míjíte vrchol, musíte progresivně přidávat plyn (slabá auta Vám prominou, když plyn zašlápnete hned a naplno, silná a zvláště RWD vám předvedou, že tudy cesta nevede) a nechat se vynést přímo na pravý okraj silnice.


červená – plné brzdění

růžová – progresivní brzdění

modrá – brzdění jen motorem

zelená – plný plyn / progresivní přidávání plynu


Na obrázku je vidět, že stopa znázorněná na levém obrázku musí být pomalejší, a to jednoduše proto, že je tam méně zelené čáry.


Citace od zxcv: Ještě bych dodal trošku teorie a pokusil se nastínit, proč je lepší progresivní (resp. degresivní) brzdění při vjezdu do zatáčky. Pravděpodobně to vychází z kružnice (tuším, že se jí říká "Camshova" nebo jak se to safra píše), která nám říká, že absolutní hodnota součtu vektorů příčného a podélného zrychlení nesmí překročit určitou mez (úhel smykového tření). Ty dva vektory jsou na sebe kolmé a tedy součet absolutních hodnot je větší než absolutní hodnota součtu.

Silová kružnice

Tedy v praxi. Jestliže brzdíme na 90 % maxima, tak k tomu můžeme přidat ještě 19 % příčného zrychlení. (Důkaz vychází z Pythagorovy věty.) – viz obrázek.

Hypotetická kružnice o poloměru 1 maximálních sil působících na auto… reálná je shora zploštělá/vypouklá, protože to závisí na výkonu motoru a použitých pneumatikách. A jak je vidět, tak když se normálně (ne vektorové) sečte červená a zelená složka síly, tak výsledek je větší než 1.

Rychlostní stupně

Podřazovat průběžně při brzdění! Převodový poměr stupně na který budete vyjíždět ze zatáčky je ideální takový, aby před tím, než dáte plný plyn ve vrcholu zatáčky byly otáčky kousek pod bodem, kde motor dosahuje maximálního výkonu.

Při špičce točivého momentu je sice největší zrychlení na daný rychlostní stupeň, ale z důvodu možnosti podřazení je největší možné zrychleni při špičce výkonu. Toto nám říká teorie, ale má to jeden háček a tím jsou průběhy křivek točivého momentu a výkonu. Pokud je křivka točivého momentu dostatečně plochá, tak je lepší mít na výjezdu ze zatáčky zařazeno o jeden stupeň výše… V LFS ale jsou ty křivky pěkně zaoblené, takže platí teorie, ale je dobré si také uvědomit, že každým přeřazením ztrácíte drahocenné setinky

Shrnutí

Klíčová místa pro co nejrychlejší projetí zatáčky

  1. Brzdný bod – je potřeba najít takový, aby u vrcholu zatáčky byla taková rychlost, abys mohl dát plný plyn a při tom tě to na výjezdu vyneslo akorát na kraj silnice.
  2. Bod, kdy začít zatáčet do zatáčky – je potřeba najít takový, aby se auťák po kružnici/parabole (auťák může při určité rychlosti projet zatáčku o určitém poloměru, konstantní rychlost = kružnice), kterou určuje rychlost vozu, dostal u vrcholu zatáčky těsně k levému okraji silnice (pokud zatáčka nemá ostrý obrubník (který by auto rozhodil), tak jet vnitřními koly v trávě, protože 90 % váhy a tudíž i sil, které nutí auto zatočit, je na vnějších kolech, který zůstanou na silnici a zachovají si maximální grip a poloměr, který se tím ušetří bohatě vynahradí těch 10 % sil, který se skoro ztratí tím, že jedete těmi koly trávou) (S2 edit: na pneu se nabalí někde trocha, někde více hlíny, která ovlivňuje grip, takže je nutno zvážit, kde se vyplatí jet trávou a kde ne…).
Praxe je jen o cviku a odhadu. Musíte prostě tu zatáčku jet tolikrát, než se vám vryjí ty dvě místa do paměti… to podle čeho poznáte, jestli jste tu zatáčku jeli dobře nebo špatně, je maximální rychlost dosazená na následující rovince (buď na brzdném bodě další zatáčky (ale ten se mění s dosaženou rychlostí), nebo nějaký pevný bod na/vedle trati na rovince po zatáčce (billboard, začátek mostu, nějaký stín atd.))

Několik na sebe navazujících zatáček

Další věcí je několik na sebe navazujících zatáček (třeba FE Gold po šikaně za cílovkou nebo FE Green všechny kromě šikany a zatáček v půlce okruhu). Tam je nejdůležitější zatáčka ta poslední před rovinkou. Tu jet v ideálním případě tak, jako by to byla samostatná zatáčka. Pokud to trať nedovoluje, tak se stejně o to snažit, protože následující rovinku je potřeba mít co největší rychlost, z prostého důvodu, rychlost kterou ztratíte v poslední zatáčce už celou rovinku nedoženete a budete celou rovinku jen ztrácet drahocenný čas. Takže rychlost průjezdu poslední zatáčkou je klíčová a průjezd všech předcházejících přizpůsobit tomu, aby nájezd poslední zatáčky byl co nejlepší.

A zase jsou dvě možnosti jak ty předcházející zatáčky jet…

  1. Konstantní rychlostí – jednoduché, ale pomalejší
  2. Proměnnou rychlostí – složitější, ale rychlejší – to jest do každé jednotlivé zatáčky průběžně brzdit a na výjezdu zrychlovat…

A poslední věcí jsou šikany (neboli v rychlém sledu na sebe navazující pravá a levá zatáčka). U těch je nejdůležitější najít bod kdy začít zatáčet, tak aby se akorát v polovině (tj. mezi vrcholy jednotlivých zatáček) dalo začít zatáčet na druhou stranu a jet na plný plyn…


Další věcí je nastavení různých pomocníků a volantu v LFS.
První věc, kterou najdete v nastavení – hra je "throttle cut on upshift" to nastavit na off. Tím že to vypnete, nebude program za vás sundávat nohu z plynu. Budete to muset sice dělat sami, ale má to tu výhodu, ze nemusíte nohu z plynu sundat úplně nebo u některých vozu vůbec… (neplatí pro Patch X30 a novější, tam platí viz. kapitola ovládáni vozu)
Pak „pomoc s brzdou“ a „pomoc s plynem“ – první simuluje ABS, druhý je něco jako kontrola trakce. Pokud zatím zápasíte s fyzikálním modelem a vaše časy jsou zatím nic moc, tak doporučuji zapnout. Pokud ale už máte auťák pod kontrolou a chcete jezdit opravdu na hranici možností, tak nezbývá nic jiného, než oboje vypnout.
Dále v nastavení – ovládání si nastavte "nelinearita zatáčení" (řízení je pomalejší kolem středu) na nějakou vám pohodlnou hodnotu a tu pak už neměňte. Je lépe nastavit si nějakou nižší hodnotu.

Nastavení pomocníků a volantu v LFS

To je kapitola sama pro sebe tak to rozebírat nebudu (již tu rozebraná je ve dvou verzích). Hlavní věcí je, že setupy, které v LFS jsou implicitně, jsou na nic a pořádné časy se s nimi zajet nedají . Proto si raději stáhněte setupy ze stránek týmu INFERNO, tam najdete i setupy, se kterými byly zajety světové rekordy.

Závěr

No a teď už je jen na vás, jak tyto informace využijete. A kdo chce jezdit lepší časy, tak tomu nezbývá nic jiného než trénovat, trénovat, trénovat, trénovat a trénovat…

Pokud na trať pustíte alespoň jednou AI jezdce, tak si pak můžete klávesou "4" zobrazit jejich stopu. (zelená = plný plyn, červená = plná brzda). Jejich stopa je od ideální sice stále ještě trochu vzdálená (nevyužívají celou šířku trati), ale do začátku rozhodně pomůže.

Nakonec dva citáty:

"Umění jet rychle je vědět, kdy jet pomalu."
"Nejdřív se naučte plně ovládat své auto a neztrácet nad ním kontrolu, závodění pak přijde samo."