Pravidla Clean Racers Clubu

Z LFS Manual
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Všeobecná pravidla závodů

Zde jsou uvedena všeobecná pravidla, jejichž dodržování je závazné pro všechny účastníky ligy. Lze je ale též aplikovat i na libovolné jiné závody.

1. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

1.1 Seznámení s pravidly

1.1.1 Zodpovědností závodníků je, aby byli seznámeni se všemi pravidly, která pokrývají závod, kterého se zúčastňují.

1.2 Všeobecné chování

1.2.1 Musíte soutěžit čestně a poctivě

1.2.2 Musíte usilovat o zodpovědnou jízdu tak, aby jste ostatním závodníkům nezkazili závod.

1.2.3 Nesmíte se chovat v rozporu s všeobecnou slušností.

1.2.4 Nesmíte užívat urážky a nadávky v žádném z dostupných komunikačních prostředků.

1.2.5 Je od vás očekáváno, že se za všech okolností budete chovat sportovně.

1.3 Etiketa pojmenování závodníků

1.3.1 Pokaždé používejte jméno, pod kterým vás ostatní znají, a pod kterým jste přihlášeni do závodu.

1.4 Všeobecná způsobilost

1.4.1 Závodníkům známým tím, že často zaviňují incidenty díky jejich neustálému neopatrnému nebo zlomyslnému stylu jízdy, nebo podvádění, a těm co mají sklony k ofenzivnímu chování, ať už v organizovaném závodě nebo mimo něj, může být zamezen přístup do současných i budoucích závodů.

1.5 Účast v závodě

1.5.1 Závodníci by se měli připojit do závodu minimálně 10 minut před jeho začátkem. Pokud nejste přihlášeni po této době, pak může být předpokládáno že se závodu nezúčastníte.

1.5.2 Pokud se z jakéhokoliv důvodu, který znáte již před závodem, nebudete moci zúčastnit, oznamte to prosím hlavnímu organizátorovi závodu co nejdříve. Pokud neoznámíte svou neúčast v dostatečné době před startem dvou po sobě jdoucích závodů, a dostatečně neospravedlníte vaši neomluvenou neúčast, může být rozhodnuto o vašem vyloučení z ligy.

1.6 Etiketa zastávek v boxech

1.6.1 Závodníci by měli vyjíždět na trať s dostatečnou opatrností, aby zabránili střetu s vozidly, která již na trati jsou, je zakázáno přejíždět čáru označující výjezd z boxů.

1.6.2 Auta na trati mají přednost v jízdě před těmi, která vyjíždějí z boxů.

1.6.3 Závodníci zajíždějící do boxů z trati by měli tuto akci oznámit znamením směrovými světly, pokud jim to ovládání umožňuje.

Toto je zvláště důležité, pokud je v té chvíli někdo těsně za vámi. Někdy je též lepší zpomalit v bezpečnější části okruhu, a nechat ostatní předjet ještě dříve, než se k vjezdu do boxů dostanete.

1.6.4 Když opouštíte stání u mechaniků, musíte okamžitě opustit pruh se stáním, a přejet do průběžného pruhu, a to v co nejostřejším možném úhlu tak, aby jste neprojeli skrz stání před vámi.

1.6.5 Auta v průběžném pruhu v boxech mají přednost v jízdě před auty vyjíždějícími z pruhu se stáními.

2. ZÁVOD

2.1 Závod všeobecně

2.1.1 Žádné neopatrné ježdění. Vždy respektujte ostatní závodníky. Buďte opatrní. Mějte trpělivost. Chápejte omezení programu a jezděte podle toho. Online ježdění v závodním simulátoru NENÍ úplně stejné jako závodění v reálu ve všech ohledech, a v některých případech online závodění vyžaduje ještě více opatrnosti.

2.2 Ústupky při kontaktu vozidel

2.2.1 Jestliže dojde ke kontaktu mezi závodníky, který nevyřadí ani jednoho ze závodu, ale způsobí že závodník, který kontakt zavinil, získá tímto pozici, musí tento ustoupit a nechat nevinného závodníka předjet tak, aby se obnovily jejich pozice z doby před kontaktem. A to i v případě, že by provinilý závodník během čekání na nevinného musel pustit další závodníky, kteří se kontaktu neúčastnili. To je povinností provinilého.

2.2.2 Jestliže dojde ke kontaktu mezi závodníky a nevinný je tímto vyřazen, ale viník může pokračovat, pak viník by měl odstoupit ze závodu, jakmile to bude bezpečné vzhledem k situaci na trati.

2.2.3 Jestliže viník provede ústupek, pak se mu může snížit nebo úplně zrušit trest, který by jinak mohl být na něj uvalen.

2.2.4 Jestliže viník neprovede ústupek, pak nemá na žádné úlevy z trestu nárok.

Tato pravidla o ústupcích jsou o tom zachovat se v těchto případech sportovně. To je důvod, proč je užíváme.

2.3 Přednosti v zatáčkách

2.3.1 Aby jste měli právo využít vnitřní stopu v zatáčce, nebo mohli předpokládat, že vám druhý závodník nechá tuto stopu volnou, musíte dosáhnout dostatečného přesahu přes auto na vnější stopě ještě před bodem, kdy začnete zahýbat do zatáčky. Dostatečným přesahem se rozumí situace, kdy předek vašeho vozu je alespoň přibližně u pozice řidiče vedoucího vozu – ale to je absolutní minimum. V některých případech by přesah měl být větší. Jestliže přesah není dostatečný před zahnutím do zatáčky, má vedoucí závodník plné právo na jím zvolenou závodní stopu bez jakéhokoli vašeho zasahování.

2.3.2 Jestliže je dosaženo dostatečného přesahu před zahnutím, tak stíhající závodník má právo na dostatek prostoru. Vedoucí závodník pak musí ponechat pronásledujícímu dostatek prostoru na vnitřní stopě.

2.3.2.1 Vůz na vnější stopě má na tuto stopu právo v celé délce zatáčky, až po výjezd. Nesmí být na výjezdu vytlačen mimo dráhu jezdcem na vnitřní stopě.

2.3.2.2 Vůz na vnitřní stopě má na tuto stopu právo v celé délce zatáčky, až po výjezd. Nesmí být vytlačen u vrcholu zatáčky dovnitř mimo dráhu jezdcem na vnější stopě.

Vedoucí závodník může stále bojovat o místo, ale musí přitom zajistit dostatek místa pro stíhajícího jezdce.

Jízda do vnitřku poté co vedoucí závodník už zahnul a nebyl zajištěn dostatečný přesah je velice nebezpečný manévr pro vás i pro ostatní jezdce. Pokud provádíte tento manévr, ztrácíte jakákoliv práva, tzn. pokud způsobíte nehodu, a bude vznesen protest, ztrácíte jakoukoliv možnost se proti protestu obhájit.

2.3.3 Pokud vedoucí závodník zjevně udělá chybu dostatečně velkou, aby zajistila předjetí, může stíhající závodník s přiměřenou opatrností zaútočit na pozici, nehledě na to zda byl přesah dosažen či ne.

Tzn. když vedoucí závodník jde pozdě na brzdy, je vynesen ze zatáčky a musí citelně zpomalit, atd. Toto je platná příležitost na předjetí, nezávisle na přesahu. Pořád je zde ale jistá odpovědnost na předjíždějícím jezdci, aby zamezil kolizi.

Malé chyby vedoucího závodníka ale nemusí stačit k tomu, aby byl předjížděcí manévr oprávněný. To, že se vedoucí závodník občas trochu rozhodí, vám nedává nesporné právo na předjetí nebo právo na prostor. Stále musíte odhadnout jestli jeho chyba byla dostatečně velká na bezpečné předjetí.

2.4 Obranná jízda

2.4.1 Vedoucí auto má právo si zvolit stopu na rovince. Může udělat jeden pohyb aby bránil svojí pozici a zablokoval útočící auto. Tuto pozici ale poté musí držet do té doby, dokud jeho pozice má možnost útočníka ovlivnit. Poté, jak se blíží k další zatáčce, se může samozřejmě vrátit do své závodní stopy pro danou zatáčku.

2.4.2 Vedoucí auto má právo volby stopy do zatáček.

Tzn. může jet obrannou vnitřní stopu aby si bránil pozici, čímž donutí útočícího pokusit se o předjetí zvnějšku. Toto není blokování a je součásti běžné závodní etikety.

Vlastně, kromě omezení pravidla 2.4.1, vedoucí závodník může jet stopu, kterou uzná za nejméně výhodnou pro předjetí útočícím autem.

2.5 Řízení těžce poškozeného auta

2.5.1 Řidič těžce poškozeného auta má povinnost chovat se dostatečně opatrně, minimalizovat možná nebezpečí a zamezit kontaktu s jakýmkoliv jiným autem. Těžce poškozené auto nemá žádná práva vůči ostatním autům.

Těžce poškozeným autem se pro účel tohoto pravidla rozumí auto, které z jakéhokoliv důvodu má jízdní vlastnosti výrazně horší než je běžné. V podstatě je považováno za pohyblivou překážku. Poškození může být mechanické, nebo způsobené selháním ovládacího zařízení, nebo cokoliv jiného.

Pokud způsobíte nehodu při řízení těžce poškozeného auta, nemáte žádnou možnost obrany. Je pouze na vás, aby jste zvážili, zda je riziko srážky s ostatními auty natolik velké, že by jste měli odstoupit ze závodu, nebo se ho pokusili dokončit.

Pokud při řízení těžce poškozeného auta vyjedete z trati, poté platí pravidla 2.9

Pokud poškození zahrnuje chybějící kolo, platí též pravidlo 2.6

2.6 Řízení auta s chybějícím kolem

2.6.1 Není dovoleno řídit auto s méně než čtyřmi koly déle, než do dokončení současného kola. Jakmile překročíte cílovou čáru, musíte rychle a bezpečně odstoupit ze závodu.

Auto s chybějícím kolem je klasifikováno jako těžce poškozené auto podle pravidel 2.5.1, a všechna tato pravidla pro něj též platí.

2.7 Počáteční chyba

2.7.1 Pokud uděláte významnou chybu v řízení a jeden nebo více závodníků se jí pokusí využít, potom jsou omezena vaše práva na protiútok. Pokud vznikne situace že jeden ze závodníků musí dát přednost, měl by to být vždy ten, co udělal počáteční chybu.

Tzn. pokud jste vyneseni ze zatáčky a auto těsně za vámi se toho pokusí využít, měli by jste mu nechat prostor, nezávisle na přesahu aut. On vám samozřejmě musí nechat místo také.

Toto je trochu šedá oblast a vyžaduje dobré posouzení situace. Malé chyby které moc neovlivní rychlost nebo směr auta se nepočítají. Tzn. pokud se trochu odchýlíte od stopy, při zachování závodní rychlosti, není to dostatečně velká chyba, aby toto pravidlo mohlo platit. Pro útočící závodníky by mělo platit: pokud si nejste jisti, zda je chyba dost velká, nevyužívejte jí. Pokud si myslíte, že jste byli v právu, můžete vždy protestovat po skončení závodu – ale jakmile nabouráte do zdi, váš závod skončí. A druhý závodník může protestovat a vyhrát.

2.8 Návrat do závodu po nehodě

2.8.1 řidič navracející se do závodu po nehodě, která způsobila že se vozidlo stalo překážkou nebo nebezpečím pro ostatní řidiče, má povinnost chovat se dostatečně opatrně, minimalizovat možná nebezpečí a zamezit kontaktu s jakýmkoliv jiným autem, které se neúčastnilo srážky.

Pokud jste mimo trať, platí pravidla 2.9

2.8.2 Pokud jste na trati po nehodě, a stále jste se plně do závodu nezapojili, nemáte žádná práva. Musíte dát přednost v jízdě všem autům, která se srážky neúčastnila do té doby, dokud se nevrátíte do závodu.

Nehoda může zahrnovat, ale nemusí se omezovat na: Smyk, otočení proti směru jízdy, kolmo ke směru jízdy, velmi pomalá jízda pro daný úsek trati, atd...

2.8.3 Musíte udělat vše proto, abyste minimalizovali nebezpečí, které vaše auto způsobilo, co nejdříve.

To může znamenat vyjetí úplně mimo trať, pokud jste na ní byli půlkou vozu. Může to též znamenat co nejrychlejší odstoupení ze závodu.

Závodník smí použít tlačítko RESET, pouze v bezvýchodných situacích a pouze pokud je dostatečný prostor na trati! Způsobí-li použitím tlačítka RESET nehodu, nemá žádná práva.

Pokud způsobíte další nehodu při návratu do závodu po nehodě, nebo budete zbytečně pomalí při odstraňování vašeho auta z trati, nebudete mít žádnou obranu. I v případě, že jste srážku nezavinili. Všichni závodníci, kteří nebyli účastníky srážky, mají přednost v jízdě před kýmkoliv, kdo se vrací do závodu.

2.9 Návrat na trať po vyjetí

2.9.1 Řidič navracející se na trať po vyjetí má povinnost chovat se dostatečně opatrně, minimalizovat možná nebezpečí a zamezit kontaktu s jakýmkoliv jiným autem, které se neúčastnilo srážky.

2.9.2 Pro účely tohoto pravidla se za vyjetí z trati považuje též "zaseknutí" o svodidlo nebo o zeď.

2.9.3 Řidiči na trati mají přednost v jízdě před kýmkoliv, kdo se vrací na trať.

Pokud způsobíte nehodu při návratu na trať nebudete mít žádnou obranu. Pokud opustíte trať, ztrácíte všechna práva, i když jste neopustili trať vaším zaviněním.

2.9.4 Návrat na trať po vyjetí zahrnuje i dobu, po kterou jste již fyzicky na trati, ale stále představujete nebezpečí pro přijíždějící vozidla, než se dostanete na závodní rychlost a zorientujete se.

2.9.5 Pokud to není absolutně nevyhnutelné, necouvejte zpět na trať. Pokud couváte na trať, zodpovídáte za to, že nezpůsobíte nehodu. Tento manévr by měl být prováděn se zvýšenou opatrností.

Vždy je potřebné vracet se na trať paralelně se silnicí, pomalu a jemně, a vždy s velkou opatrností. To vám dává nejlepší příležitost, aby jste viděli co je za vámi, a také to dává přijíždějícím závodníkům šanci zorientovat se na vaší situaci.

Zvláštní opatrnost by měla být věnována návratu na trať po zaseknutí do svodidla. To může ve vyšší rychlosti způsobit, že náhle prudce vyjedete na trať, nebo se otočíte do protisměru. Pokud toto uděláte před jinými závodníky, bude to považováno za vaši chybu.

Aby jste se dostali od zdi nebo svodidla, zpomalte na velmi nízkou rychlost, a velmi jemně se odlepte od svodidla. A nikdy nezapomeňte dát přednost ostatním autům na trati.

2.10 Nabourání do auta před vámi

2.10.1 Pronásledující závodník má povinnost chovat se dostatečně opatrně a zodpovědně tak, aby nenaboural do vedoucího auta.

2.10.2 Vedoucí závodník nesmí provádět jakékoli zlomyslné nebo nevhodné brzdění nebo zpomalování.

Vedoucí závodník má právo být pomalejší nebo používat delší a dřívější brzdné zóny než ostatní. Má také právo zahnout do zatáčky dříve nebo později a/nebo dosáhnout vrcholu zatáčky dříve nebo později. Má právo být nekonzistentní a nevypočitatelný.

Pronásledující závodník musí předpokládat, že vedoucí závodník může mít delší brzdné zóny atd., než má on sám, a musí podle toho jet a vždy dodržovat odstup.

Ve zkratce, pokud jedete za někým máte povinnost do něj nenabourat. On nemá povinnost se vám vyhýbat. Když vše ostatní selže, měli by jste vyjet se svým vozem mimo trať aby jste zabránili takové kolizi.

Překlad a úprava: Chaos, Nitemare www.czechlfs.net