Slovník LFS pojmů

Z LFS Manual
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Slovník LFS pojmů

Zde najdete nejfrekventovanější pojmy a jejich vysvětlení, které naleznete v LFS (pozn.: pojem již nesmí být v sekci Glosář. Pokud máte nějaký nový, neváhejte a přidejte ho sem.

A

administrátor, admin - má zvýšené pravomoce (může odpojovat hráče ze serveru, měnit tratě ...), stará se o chod serveru a hlídá dodržování pravidel

AI - "Artificial intelligence" - "umělá inteligence" - vozy ve hře ovládané počítačem

B

ban - odpojení a zamezení přístupu hráče na daný server po dobu minimálně jednoho dne

bug - chyba ve hře

C

cruise - "projížďka" - většinou se jedná o server(y), ve kterých jezdíte jakoby v ulicích (vyděláváte tím peníze), kupujete si jídlo, musíte dodržovat rychlosti ap., příklady Live To Cruise, CitLifeCrew, Liberty Cruise atd.

D

demo, demoverze - "demonstration" - omezená verze určená k vyzkoušení funkcí a možností hry

drag - závody na krátkou vzdálenost s pevným startem v přímém směru

drift - je specifické odvětví automobilového sportu, jedná se o řízený přetáčivý smyk

E

error - chyba

F

FPS - "Frames Per Second" - počet snímků (obnovení obrazu) za 1 sekundu

G

H

HLVC - „HotLap Validity Check“ - systém v hotlap módu, který kontroluje, zda vůz nevyjel příliš z trati či nenarazil do nějakého objektu

hotlap - měřené kolo; jeden z režimů hry; soubor .spr, který lze nahrát na LFSWorld

HUD - „Head-Up Display“ - způsob vizuálního zobrazování informací na obrazovce, název pochází z názvu Head-Up Display v moderních letadlech. V LFS HUD ukazuje počet kol, aktuální pozici, mapu, hráče ap.

Ch

checkpoint - "kontrolní bod" - místo, kde se na trati při závodu počítají mezičasy, zpravidla jsou na trati více než 2 checkpointy

I

J

K

kick - krátkodobé odpojení hrače ze serveru (hráč se může znovu připojit)

L

lag - krátkodobé přerušení toku dat na internet, způsobuje načítání hrače na místu přerušení a velice nepříjemné znovuobjevení na místě opětovného odesílaní dat (prostě se hráč sekne)

layout - speciální soubor objektů (kuželů, bariér, checkpointů atd.), použitý v autokrosu

M

N

noob - velice lehce by se dalo říci začatečník, ale je to spíše osel, deb*l, dobytek (ten, co schválně bourá do ostatních aut ap.)

O

P

patch - aktualizace hry (opravy bugů, vylepšení hry, nové funkce)

PB - "Personal Best" - osobní rekord za jedno kolo na trati

Q

R

replay - záznam závodu/jízdy z LFS

S

setup - specifické nastavení vozu (podvozek, kola, převody ap.)

skin - speciální obrázek, který udává barvy a motivy karoserie nebo helmy

SPB - teoreticky nejrychlejší, kolo vypočítané sečtením nejrychleji zajetých měřených úseků tratě

SPR, .spr - „Single Player Replay“, „Single Player Race“ záznam hry z offline módu; závod v offline módu

spectate, spec - přepnutí hráče do pozorování

spam - nevyžádané masově šířené sdělení

T

U

V

W

WR - "World Record" - světový rekord za jedno kolo na trati v hotlap módu

X

Y

Z