Základní nastavení vozu

Z LFS Manual
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Robert Bjorkman v jeho Formuli Renault

Autor Robert "Moby" Bjorkman

Setup01.jpg

Problémem většiny lidí je upravit si setup ke svému jezdeckému stylu. Pokud máte setup, o kterém si myslíte, že je rychlý, ale nevíte jak ho upravit, aby byl dokonce ještě lepší. Vítejte v úvodu k setupům. Tento manuál vám pomůže pochopit základy konstrukce nastavení auta a jeho vývoj.

Základy

Moby1.jpg

Abyste pochopili většinu informací v tomto manuálu, musíte nejprve mít nějaké znalosti o tom, jak věci fungují. Sekce 1.1.0-1.5.1 jsou obecné pro všechny závodní hry. Sekce 2.1.0-2.3.4 jsou specifické pro Live for Speed.

Úvod k základům fyziky

Je to hra na: „Kam se přesouvá váha?“. Velmi jednoduché říci. Když brzdíte auto ve vysoké rychlosti, tak se všechna váha přesouvá směrem dopředu. Při zrychlování se váha přesouvá k zadní části vozu. Při zatáčení doleva jde váha doprava a naopak. Auto má nějakou váhu a ta se přesouvá podle toho, jakým směrem chcete jet. To co chceme dělat, je ovládat tento pohyb. Kvůli tomu máme několik zařízení.

Pružiny

Když se váha auta přesouvá, tak vytváří sílu. Ta je pohlcena pružinami. Síla, vytvořená karoserií, jde přes pružiny předtím, než ovlivní pneumatiky. To znamená, že pokud jsou pružiny tuhé, většina energie z karoserie je jimi pohlcena. To nám dá rychlejší pohyb karoserie, ale sníží pohyb kol. Takže když pojedete po hrbolaté trati, tak pneumatiky budou přes hrboly přeskakovat místo toho, aby byly v kontaktu s vozovkou.

Tlumiče

Tlumiče nám dají další možnost úpravy ovládání váhy auta. Pomocí tlumičů nyní můžeme ovládat jak rychle nebo pomalu se váha bude stlačovat nebo natahovat. To znamená, že můžeme ovládat ovladatelnost pro každou část zatáčky. Ukážu vám zatáčku, na které to lépe pochopíte.

Při silném brzdění se váha auta přesouvá dopředu.

Vjezd: Sešlápnete brzdy a začínáte podřazovat.
Váha: Váha se přesouvá směrem k přídi vozu. Přední tlumiče se stlačují a zadní natahují.

Při zatáčení se váha přesouvá k vnější straně auta.

Bod vrcholu: (Uprostřed zatáčky) Volantem otáčíte ve směru zatáčky a uvolňujete brzdový pedál.
Váha: Váha se nyní přesouvá na vnější stranu auta. Tlumiče na vnější straně se stlačují a na vnitřní natahují.


Při zrychlování se váha auta přesouvá dozadu.

Výjezd: Na výjezdu ze zatáčky začínáte zrychlovat.
Váha: Váha se přesouvá směrem k zádi vozu. Zadní tlumiče se stlačují a přední natahují.

Závěr je takový:

Přední Zadní
Vjezd: Tlumení nárazu Tlumení odskoku
Výjezd: Tlumení odskoku Tlumení nárazu

Čím měkčí je tlumič, tím rychleji se váha přesouvá. Čím je tvrdší, tím pomaleji se váha přesouvá. Takže pokud mám auto, které je nedotáčivé při vjezdu do zatáčky, tak potřebuji více váhy vepředu. To můžete změnit dvěma způsoby. Buď změkčit přední tlumení nárazu, takže přední část auta klesne více, nebo změkčit zadní tlumení odskoku, tím se zadní část auto zvedne více a tedy více váhy se přesune dopředu. Pokud mám auto nedotáčivé při výjezdu ze zatáčky, můžu nastavit tvrdší tlumení nárazu vzadu, takže se méně váhy přesune dozadu anebo nastavit tvrdší tlumení odskoku vpředu, takže předek auta se při zrychlování nebude tolik zvedat a proto méně váhy se přesune dozadu.

Příčné stabilizátory

Když projíždíte zatáčkou, tak se váha přesouvá na vnější stranu auta. Stabilizátor pracuje tak, že spojuje levé a pravé kolo na stejné nápravě a tím zachovává stejnou geometrii podvozku, když se váha přesouvá. Takže pneumatiky mají maximální kontakt s vozovkou, i když se auto naklání na stranu. Stabilizátor působí proti náklonu bez nutnosti použití celkově tuhých pružin. Vhodně zvolená tuhost stabilizátoru sníží náklon auta v zatáčce a tím se zlepší trakce, ale nezvýší se tuhost jízdy ani účinnost pneumatiky, takže se zachová dobrý kontakt s vozovkou.

Jak toto zařízení použijeme. Jednoduše řečeno ovládá množství váhy přesouvající se ze strany na stranu. Pokud máte tuhé nastavení stabilizátoru, zvýší se stabilita, ale naproti tomu se sníží trocha dostupné trakce. Příčný stabilizátor je velice dobrý nástroj k upravení celkového vyvážení auta. Pokud chcete změnit vyvážení pro určitý bod zatáčky, použijte k tomu nastavení tlumičů, ale pokud chcete změnit celkové vyvážení, tak upravte stabilizátory.

Světlá výška

Světlá výška

Tímto nastavením upravujete vzdálenost mezi zemí a vaším autem. Nižší nastavení snižuje těžiště auta. To pomůže zlepšit celkovou ovladatelnost. U aut s přísavným efektem (část 1.5.1) vzdálenost mezi zemí a difuzorem tento efekt zvyšuje. (Zatím není implementováno do LFS). Nicméně jízda s příliš nízkým vozem způsobí, že auto bude drhnout o zem a tím se zpomalí. Při jízdě přes obrubníky a hrboly bude auto více nebo méně držet na silnici.

Řízení

Tady je krátké vysvětlení určitých částí.

Maximální rejd: Jak hodně se změní úhel při otočení volantem o maximální výchylku.

Řízení: Ovládá velikost úhlu natočení kol.

Závlek: Ovládá úhel kola při zatáčení. Větší závlek znamená větší stabilitu ve vysokých rychlostech a menší závlek znamená větší stabilitu při nízkých rychlostech.

Paralelní zatáčení: Úhel o který je vnitřní kolo natočeno více než vnější při průjezdu zatáčkou.

Kola

Kola jsou to, co spojuje auto se silnicí. Zde máme několik možností nastavení.

Sbíhavost

Sbíhavost

Sbíhavost: Je to dráha, kterou chtějí kola následovat. Sbíhavost vám dodá větší stabilitu, zatímco rozbíhavost vám sice dodá lepší vlastnosti v zatáčce, ale auto se bude chovat nervózněji.

Odklon

Odklon

A můžeme měnit odklon. Pokud máte velké odklony, auto pojede rychleji v přímém směru z důvodu menší kontaktní plochy se silnicí. Ale příliš velké odklony znamenají prodloužení brzdné dráhy a horší akceleraci. Všechna závodní auta mají na normálních tratích (ne na oválech) negativní odklony. To dodá vnějším kolům optimální kontaktní plochu s vozovkou při zatáčení. Na oválech se zatáčí jen na jednu stranu, proto potřebujeme negativní odklony na vnitřních kolech a positivní odklony na kolech vnějších, takže vnitřní kola mají také maximální kontaktní plochu se zemí.

Jak číst teplotu pneumatik ke správnému nastavení odklonů.

Teploty pneumatik

Pokud teploty vypadají takto, máte moc velké odklony.

Vnější Uprostřed Vnitřní
70 81 110

Pokud teploty vypadají takto, máte malé odklony.

Vnější Uprostřed Vnitřní
90 80 55

Tlak v pneumatikách

Také máme možnost upravit tlak v pneumatikách. Pokud máte nízký tlak vzduchu v pneumatikách, dostanete větší přilnavost, ale když budete mít vyšší tlak vzduchu, auto pojede rovně rychleji. Vyšší tlak také zvyšuje přesnost řízení.

Převodovka

Moby2.jpg

Převodovka ovládá velikost otáček a kroutícího momentu přenášeného z motoru na kola. Převodovka je přizpůsobena k použití rozdílných nastavení převodů, takže motor vždy pracuje ve správných otáčkách.

Převody

Zde můžeme nastavit jednotlivé součásti převodovky. Máme tu stálý převod, pomocí kterého můžeme ovládat vstupní převodový poměr k dosažení lepšího zrychlení nebo vyšší maximální rychlosti. Jednotlivé převody mohou být upraveny podle potřeby pro určitou zatáčku.

Diferenciál

Diferenciály je docela komplikované vysvětlit. Základem je, že ovládají množství výkonu přenášeného z převodovky na kola. Tento faktor může být měněn, takže obě kola dostanou stejné nebo rozdílné množství, záleží na tom, které kolo prokluzuje nejvíce. Různé druhy diferenciálů jsou:

Uzavřený diferenciál: Faktor mezi zadními koly je pořád stejný. Obě kola opisují stejnou vzdálenost. To při zatáčení vytváří odpor, protože kola v zatáčce neopisují stejnou vzdálenost. Auto s uzavřeným diferenciálem má tendenci jet v přímém směru a proto je nejlepší pro drag závody.

Otevřený diferenciál: Dovoluje hnacím kolům se odvalovat po rozdílné dráze. To nicméně znamená, že když jedno kolo ztratí přilnavost, bude prokluzovat dokud se nesníží výkon. Není vhodné pro závodění.

Samosvorný diferenciál (LSD): Je to něco mezi dvěmi předešlými. Dovoluje kolům se odvalovat po rozdílné dráze, ale pořád ještě s použitím nějakého uzávěru diferenciálu. Svornost je často nastavitelná zvlášť v záběru a zvlášť v setrvačnosti. To znamená, že můžete ovládat jak velkou chcete uzávěrku bez použití plynu (v setrvačnosti) nebo pod plynem (v záběru) a jaké předpětí (dopředu daná svornost).

Viskózní diferenciál (LSD): Tento je podobný samosvornému, ale je rychlostně citlivější. Když jedno kolo prokluzuje rychleji než druhé, tak je na to druhé kolo přenášen výkon. Čím více kolo prokluzuje, tím více výkonu je na to druhé kolo přenášeno.

V reálném závodění se používá téměř jen samosvorný diferenciál.

Brzdy

Brzdy jsou to, co zastavuje auto. Velikost tlaku působícího na brzdové kotouče může být nastavena na různé hodnoty. To se většinou nastavuje metodou pokusu a omylu. Když brzdíte maximální silou, tak by se kola měla začít blokovat předtím než začnete zatáčet do zatáčky.

Vyvážení brzd také může být měněno podle odlišných podmínek. Vyvážení brzd upravuje množství tlaku působícího na přední a zadní brzdy. Optimální hodnota by byla 50/50, ale protože váha se při brzdění přesouvá dopředu, tak se zadní část odlehčí, a proto se zadní kola lehčeji zablokují. Proto je dobrá hodnota kolem 60 % vpředu a 40 % vzadu. Pokud se vám při brzdění zablokovávají zadní kola, potřebujete nastavit vyvážení více dopředu. Optimální je, když se přední a zadní kola zablokují ve stejný okamžik.

Aerodynamika

Aerodynamika

Proudění vzduchu může být měněno pomocí přítlačných křídel, tvarem karoserie a přísavného efektu. Křídla vytváří přítlak, který pomáhá autu držet se na trati. To vám dovolí projíždět zatáčky rychleji, ale za cenu snížení maximální rychlosti. Přísavný efekt vytváří pod autem podtlak, který ho přisaje k silnici. To je tvořeno difuzory. Přísavný efekt je hodně závislý na světlé výšce. Čím níže je auto u země, tím větší je tento efekt. (Přísavný efekt závislý na světlé výšce zatím není implementován do LFS.)

Nastavení křídel je často vypočítané, takže když změníte úhel zadního křídla o jeden stupeň, změňte přední křídlo o dva, abyste zachovali stejné vyvážení auta.

Vývojový postup od začátku

Již známe základy o auta. Nyní se musíme naučit, jak tyto informace využívat efektivně. Většina závodních inženýrů má svůj vlastní vzor testovacího dnu. Já vás naučím základy mého. Nemusí vyhovovat každému, ale dá vám takový základ odkud začít a může vám pomoci vytvořit si svůj vlastní. Největší rozdíl mezi simulátorovém a reálném závodění je, že si nemusíte hlídat rozpočet. Nicméně budu se řídit příkladem z reálného světa, ale upraveného pro Live for Speed. V této části se předpokládá, že jste schopni zajet dvě kola bez havárie.

Den na trati

Moby4.jpg

První den ven na trať. Musíte mít základní prvky pod kontrolou. Setup musí vypadat přibližně podle trati. Pokud vůbec nevíte, jak upravit auto, tak nastavte vše v podvozku, řízení, aerodynamice a diferenciálu na střed. Je to rychlá nebo pomalá trať? Podle toho začněte s nastavením převodovky. Rozmyslete si kolik kol zajedete a podle toho doplňte palivo.

Kroky
 1. Příprava. Když jedu první kolo, tak si vždy otevřu obrazovku s teplotou pneumatik (F9). Zde vidíte rozdílné teploty pneumatik. Modrá znamená, že jsou studené. V prvním kole vždy nechte zahřát pneumatiky, jakýkoliv vliv studených pneumatik je neprospěšný. Zelená barva znamená, že se přibližují k optimální hodnotě. Červená znamená, že jsou přehřáté a černá píchnutí.
 2. Důkladný test. Nyní byste měl být ve druhém kole. Pneumatiky ukazují zelenou barvu. Po prvním kole byste měl být k autu tvrdý. Důkladné testování znamená, že jedete závodním tempem. Pojedete pomalu a nedostanete správné informace o pneumatikách nebo vyvážení. Pojedete rychle a skončíte ve svodidlech. Během druhého kola si udělejte základní poznámky o každé zatáčce. Vyvážení, brzdy a otáčky při průjezdu zatáčkami.
 3. Zpracování dat. Před nájezdem do třetího kola máte dvě možnosti.
  1. Pokračovat v jízdě dokud nebudete mít poznatky o všech zatáčkách.
  2. Zastavit, zkontrolovat teploty a udělat si o nich poznámky. Upravte odklony podle části o nastavení odklonů. Stálý pohled na pneumatiky a teploty je během testování nezbytně nutný pro přesvědčení se o optimálním odklonu. Tvorba setupu na kvalifikaci může znamenat použití větších odklonů, než je obvyklé.
Vyhodnocení

Když jste v garáži, vzpomeňte si na svoje poznámky. Co bylo největším problémem? Vždy upravujte jen jednu věc. Když změníte více věcí najednou, tak bude obtížné přijít na to, odkud přínos nebo problém pochází.

Znovu si projděte body 1, 2, 3. Změňte jednu věc a opakujte. Nyní co změnit jako první. Zde mám seznam věcí, na které se zaměřuji. Nejdříve obvykle projdu seznam dost rychle, abych si udělal takový dobrý základ. Pořád mám na paměti měnit odklony během těchto změn.

 1. Brzdy
 2. Pružiny
 3. Příčné stabilizátory
 4. Aerodynamika/Převodovka
 5. Tlumiče
 6. Řízení, závlek, paralelní zatáčení
 7. Tlak vzduchu v pneumatikách

Většina změn má za následek ovlivnění ostatních věcí ve vašem setupu. Pamatujte, že je možné, že budete muset projít obsah několikrát. Aerodynamika má docela velký vliv na maximální rychlost a rychlost v zatáčkách, takže upravujte převodovku podle vašeho rozdílného nastavení aerodynamiky. Tvoření setupů je časově náročné. Na konci budete mít setup, který vám bude perfektně vyhovovat, což je účelem tohoto návodu.

Úprava existujícího setupu

Moby5.jpg

Odlišné ovladače

Které parametry jsou speciální pro každý ovladač a jeho nastavení? Jejich vyloučení vám pomůže upravit váš volant.

Tyto jsou v garáži pod řízením. První je maximální rejd. Tato hodnota udává, o kolik stupňů se kola natočí při maximálním otočením volantu. Pokud cítíte, že je setup nervózní a někomu jinému se zdá být stabilní, tak byste měl toto nastavení snížit. Pokud cítíte, že vůbec nezatáčí, pak byste měl nastavení zvýšit. S tímto nastavením si obvykle hodně hraji. Například, jestliže má tvůrce setupu volant MOMO, tak vím, že maximální rejd by měl být snížen o 1-3 stupně, aby se hodil k mému volantu Act-labs.

Pak tu máme další nastavení nazývané rozsah volantu. Jak to funguje je lepší vysvětlit jinde, ale důležité je mít hodnotu na vrchu posuvníku. To je pro vás doporučená hodnota. Nicméně pro většinu lidí není. Včetně mě. (Je více spojeno s nastavením rozsahu volantu v nabídce nastavení.) Cítím, že je řízení přesnější, když hodnotu nastavím kolem 30–35 % doporučené hodnoty rozsahu volantu v nabídce řízení. Nicméně to nemá žádoucí efekt u všech volantů. Měl byste si vyzkoušet hodnoty pro oboje tyto nastavení a pak si vybrat to, které vám lépe vyhovuje. To by mohlo být vyžadováno pro všechny setupy, ale za chvíli docela rychle zjistíte, co udělat s každým setupem.

Po přizpůsobení setupu k vašemu volantu budete moci lépe vyhodnotit, jak set pracuje a jaké dobré body jsou v konkrétním setupu.

Vyhodnocení

Přečtěte si vyhodnocení výše. Co bych chtěl ještě zmínit, je to, že pokud máte dobrý setup, provádějte jen drobné změny. Malými myslím o 2-4 dílky v obou směrech. Ošidné je, když máte setup, který se vám líbí, ale není dostatečně rychlý. Co tedy máme změnit?

Není tajemstvím, že většina lidí stahuje setupy nebo se ptá ostatních. Nicméně to není zárukou úspěchu. Jezdecké styly, odlišné ovladače a nastavení ovládání rozruší vyvážení setupu nebo změní jeho aspekty. Takže, co je pro jednoho WR setup, není WR setem pro někoho, kdo nepoužívá stejné nastavení ovládání.

Nejvíce informující při obdržení setu je to, když ho porovnáte s vaším starým setem. Analyzujte proč to funguje. Jsou tam nějaké speciální parametry, které jsou hodně odlišné od vašeho starého setu? Často jsem udělal nejlepší sety, když jsem nastavení zadní části auta zkombinoval s předním z jiného setupu a poté tyto dva s převodovkou z třetího setu atd. Vezměte všechny nejlepší části z každého setu a vložte je do jednoho. Ale nejprve musíme rozumět některým základům nového setu.

Rychlejší vs. bezpečnější

Jet rychleji znamená, že se blížíte k tomu, co fyzika dovoluje. Když jedete blíže k limitu, znamená to ztrátu trocha kontroly. Když jste nejrychlejší na světě, znamená to, že jste nejblíže k limitu auta bez ztráty kontroly. Při vývoji setupu se jednou dostanete do situace, kdy nemůžete jet rychleji v přímém směru, protože pak ztrácíte v zatáčkách. Když máte slušné vyvážení auta, zkuste a uvidíte jestli můžete jet více bez ztráty kontroly. To se dělá malými kroky.

 1. Snížení přítlaku, o 2 dílky vpředu a o 1 vzadu. Pořád dobré? Tak pokračujte dále
 2. Vyšší tlak v pneu, když je moc velký ztratíte trakci.
 3. Přizpůsobení převodů.
 4. Snížení sbíhavosti/rozbíhavosti

Opakujte cyklus, dokud neucítíte, že nemůžete jet více bez ztráty kontroly. Pořád nemáte světový rekord?

Zlepšení jezdeckého stylu

Příprava a trénink je velkou části v cestě za úspěchem. Trénování je jenom jedna část velké skládačky, které dělá světové rekordy. Jsou tu těžké zkratky. Jízda s ostatními zkušenými jezdci a sledování záznamů světových rekordů. Zjišťování kde jste pomalejší a co děláte špatně je skvělá věc a je jisté, že si řeknete: „Jé, tam jsem mohl jet rychleji.“

Vytrvalostní setup

V dnešní době jsou oblíbené závody na dlouhou vzdálenost. Je to směs mezi dobrým setupem a stejně dobrým jezdcem. Úprava pneumatik je složitá a záleží na kombinaci trať/auto. Vyvážení auta s plnou nádrží je jiné než s prázdnou atd.

Vyhodnocení

První věc kterou musíte udělat je nechat si současný setup. Plnou nádrž a jeďte naplno dokud pneumatiky nebudou tak horké, že už nebudete moct jet dál nebo je nebudete mít ploché. Data by vám měly pomoci vyvážit teploty. Mít dokonalé vyvážení na začátku závodu je téměř nemožné. Na začátku byste měl mít menší nedotáčivost a tak, jak ubývá palivo, by auto mělo být více neutrální a na konci dokonce přetáčivý. Kritický bod je, když mají pneumatiky nejvyšší teplotu, potom se totiž hodně pomalu ochlazují. Nejcennější kola jsou ta, když se dostanete za vrchol nejvyšších teplot pneumatik. Tady byste měl jet bez potíží na maximu.

Pneumatiky
Ukázka, jak se mění teploty pneu směsy R2 během závodu.

Pneumatika v LFS má cyklus. Na začátku je studená a začíná se zahřívat, poté se dostane na maximální teplotu a v nějakém bodu se začne ochlazovat a méně opotřebovávat. Tento chladící efekt je větší než v reálu a na některých tratích musíte vyvážit maximální teplotu, abyste zabránili případnému píchnutí. Vysoký tlak vzduchu v pneumatikách má za následek nižší maximální teploty. Perfektní odklony a minimalizování smyků je další věc, která prodlužuje život pneumatiky a trochu snižuje teploty.

Pokud půjdeme hodně do detailů, tak měkčí pružiny také snižují opotřebení. Ačkoli v LFS se tento efekt zdá dost malý. Sbíhavost/rozbíhavost také snižují náklon auta. Vyšší tlak vám dodá přesnější řízení, pneu se méně deformuje a snížené ohýbání bočnic nepoužívá tolik energie jako málo nahuštěné pneu. Znamená to, že se otáčejí lehčeji, ale na druhou stranu mají menší trakci a přilnavost.

Poslední slova

Být konzistentní jako řidič je velmi dobré, když změníte vaši stopu nebo jezdecký styl, setup bude mít vždy jiný vliv. Zkuste si a ustanovte si svoje zvyky při testování. To bude přinášet přesnější testovací data.

Rychlá referenční část

Moby3.jpg

Pokud se auto chová podle těchto možností, zkuste upravit nastavení vozu podle nich. Připomínám, že jsou to rady obecné, protože neznám váš aktuální setup.

Moje auto je nedotáčivé při vjezdu do zatáčky Moje auto je přetáčivé při vjezdu do zatáčky
Menší přední tlumení nárazu Opak nedotáčivého
Menší zadní tlumení odskoku
Větší závlek
Měkčí přední příčný stabilizátor
Tvrdší zadní příčný stabilizátor
Moje auto je nedotáčivé uprostřed zatáčky Moje auto je přetáčivé uprostřed zatáčky
Měkčí přední příčný stabilizátor Opak nedotáčivého
Tvrdší zadní příčný stabilizátor
Větší negativní odklony
Větší přítlak vpředu
Menší přítlak vzadu
Moje auto je nedotáčivé při výjezdu ze zatáčky Moje auto je přetáčivé při výjezdu ze zatáčky
Větší přední tlumení odskoku Opak nedotáčivého
Větší zadní tlumení nárazu.
Menší závlek
Měkčí přední příčný stabilizátor
Tvrdší zadní příčný stabilizátor
Rád bych poděkoval všem, kteří se zapojili do tvorby tohoto manuálu.
Robert “Moby” Björkman, Cyber Racing
Setup11.jpg
Tento manuál pro vás napsal Cyber Racing team. Navštivte nás na http://www.cyber-racing.org.


Návody Live for Speed

Základní nastavení vozu | Pokročilejší nastavení vozu | Technická příručka | Návod na tvorbu skinů | Autokros | Hosting serveru | Typy souborů | Návody na InSim | Návod na tvorbu videí | Návod na tvorbu 3D renderů | Skripty